กทม. ให้บริการงานทะเบียนเคลื่อนที่เดือน พ.ค. 61

นายนพ ชูสอน ผู้อำนวยการส่วนการปกครองและเลือกตั้ง สำนักงานปกครองและทะเบียน กทม. แจ้งว่า สำนักงานปกครองและทะเบียนได้จัดทำแผนออกให้บริการรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ประจำเดือน พ.ค. 61 ในพื้นที่ต่างๆ เวลา 10.00 – 15.30 น. ดังนี้
วันที่ 11 พ.ค. ห้างเดอะมอลล์ท่าพระ เขตธนบุรี วันที่ 12 พ.ค. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย – ญี่ปุ่น) เขตดินแดง วันที่ 15 – 18 พ.ค. มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ วันที่ 19 – 20 พ.ค. ห้างพาราไดซ์ พาร์ค เขตประเวศ วันที่ 21 – 23 พ.ค. โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ และวันที่ 24 – 25 พ.ค. โรงเรียนสุเหร่าลำแขก เขตหนองจอก วันที่ 21 – 25 พ.ค. สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง วันที่ 30 พ.ค. วัดทอง เขตบางพลัด และวันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. โรงเรียนบำรุงรวิวรรณวิทยา เขตดอนเมือง ประชาชนสามารถรับบริการทำบัตรประชาชน (ยกเว้นกรณีบัตรหาย) และคัดรับรองรายการทะเบียนบ้าน ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปกครองและทะเบียน โทร. 02621 0721
 
    ----------------------------  (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner