ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “Bangkok Volleyball 2018”

 (4 เม.ย. 61) นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. แจ้งว่า สำนักฯ ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร และสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “Bangkok Volleyball 2018” ขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 พ.ค. 61 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครสนใจในกีฬาวอลเลย์บอล พัฒนาทักษะและศักยภาพทางการกีฬา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าชมและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมกีฬา กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. โทร. 0 2248 3584 ในวันและเวลาราชการ
 
 ---------------- (นักบุญ สปส. รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner