โรงรับจำนำ กทม. เปิดประมูลทรัพย์หลุดจำนำ

นายนพดล เพิ่มพิทยา ผู้อำนวยการสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สถานธนานุบาล กทม. หรือโรงรับจำนำ กทม. จะดำเนินการนำทรัพย์หลุดจำนำของสถานธนานุบาล ประเภท ทองเจือประดับเพชร ทองเค ทองรูปพรรณ เพชรรูปพรรณ อัญมณี และเบ็ดเตล็ด ซึ่งจำหน่ายโดยวิธีการประมูลด้วยวาจาให้กับประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจทรัพย์ที่มีคุณภาพและราคาถูก 

ผู้สนใจทรัพย์ดังกล่าวสามารถเข้าร่วมการประมูลทรัพย์หลุดจำนำดังกล่าว และชำระเงินด้วยเงินสด ณ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำ (ชั้น 3) อาคารโกลด์มาร์เก็ต เลขที่ 8เขตจตุจักร ในวันที่ 18, 19, 25 และ 26 พ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2158 0042 ในวันและเวลาราชการ หรือทาง www.pawnshop.bangkok.go.th

 

----------------- (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner