foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2957815
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
2973
13125
46412
2789439
351897
503863
2957815

Your IP: 54.242.236.164
2018-02-21 08:26

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

 
(24 ม.ค.61) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 

อ่านเพิ่มเติม...

 
  (10 ม.ค. 61) เวลา 10.00 น.: ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ พล.ต.ท.ชินทัต มีสุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...


(17 พ.ย. 60) เวลา 09.30 น. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร
สภากรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดการสัมมนาระหว่างระหว่างสมาชิกกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “สภากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต 50 สำนักงานเขต ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม. ร่วมกับคณะผู้บริหารกทม. เดินหน้านำแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สู่การปฏิบัติ โดยจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรค และกำหนดแนวทางแก้ไข พร้อมผลักดันการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาขับเคลื่อนการพัฒนาของทุกหน่วยงานในสังกัด

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สภากรุงเทพมหานครกำหนดจัดการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เรื่อง “สภากรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครกับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย. 60 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

อ่านเพิ่มเติม...

(8 พ.ย.60) เวลา 10.00 น. นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร
 

อ่านเพิ่มเติม...

         (7 พ.ย.60) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ในวันพรุ่งนี้(8 พ.ย.60) จะมีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม
 
 

อ่านเพิ่มเติม...

 (7 พ.ย.60)  เวลา 10.00 น. : ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายปันจี เวอร์จิแอนโต สมาชิกสภากรุงจาการ์ตา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภากรุงจาการ์ตาและคณะฯ จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง โดยมี นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร พล.ท.โชติภณ จันทร์อยู่ ประธานคณะกรรมการสามัญกิจการสภากรุงเทพมหานคร นายโฆษิต อักษรชาติ รองผู้อำนวยการ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว นายประจิม เปี่ยมเต็ม เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร นายธวัชชัย จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว และผู้แทนจากสถานฑูตอินโดนีเซีย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ 
 

อ่านเพิ่มเติม...

(6 พ.ย. 60) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภากทม.5-6 : นายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ One Bangkok พื้นที่เขตปทุมวัน ครั้งที่ 4/2560 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในโครง One Bangkok โดยมีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เขตปทุมวัน อาทิ ชุมชนกุหลาบแดง ชุมชนซอยพระเจน และชุมชนเคหะบ่อนไก่ สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

(1ต.ค. 60) เวลา 10.00น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 4 (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2560โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...