กทม.ร่วมกับมูลนิธิพระวิษณุกรรม เตรียมจัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุ

 
(7 มี.ค.61) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระวิษณุกรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุ เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการอัญเชิญองค์พระวิษณุมาประดิษฐาน ณ เทวาลัยพระวิษณุ ถนนศิริพงษ์ ข้างวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร โดยมูลนิธิพระวิษณุกรรมร่วมกับกรุงเทพมหานครกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รูปเคารพพระวิษณุดังกล่าว สมาคมหอการค้าอินเดีย-ไทย ได้มอบให้แก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสที่กรุงเทพมหานครมีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี เมื่อปี พ.ศ.2525 โดยอัญเชิญจากประเทศอินเดียมาประดิษฐาน ณ เทวาลัยพระวิษณุ ถนนศิริพงษ์ เขตพระนคร ซึ่งจัดสร้างเป็นซุ้มยอดโดมศิลปะแบบอินเดีย เพื่อเป็นถาวรวัตถุที่ระลึกที่แสดงถึงสัมพันธไมตรีระหว่างชาวอินเดียและไทย 
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม. แถลง “ประกาศกรุงเทพมหานคร” หลังประชุม ACCM2018 กำหนดจัดประชุมทุก 2 ปี

 
(28 ก.พ.61) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีแถลง “ประกาศกรุงเทพมหานคร” (Bangkok Statement) โดยมีผู้แทนจากสภามหานครประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย บันดาร์เสรีเบกาวัน แห่งบรูไนดารุสซาลาม กรุงพนมเปญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา กรุงจาการ์ตาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงเวียงจันทน์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรุงกัวลาลัมเปอร์แห่งมาเลเซีย กรุงเนปิดอว์แห่งสหภาพเมียนมาร์ มะนิลาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ฮานอยแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ โรงแรมเพนนินซูล่า เขตคลองสาน 
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.จัดประชุมสภามหานครอาเซียน 2018 ระดมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
   (27 ก.พ.61) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สภากรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภามหานครอาเซียน พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ.61 โดยมีผู้แทนจากสภาและผู้บริหารเมืองหลวงประเทศสมาชิกอาเซียน เลขาธิการอาเซียน ผู้แทนเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศอาเซียน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมการประชุม ณ โรงแรมเพนนินซูล่า เขตคลองสาน
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.สัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนภารกิจให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ

 
(22 ก.พ.61) เวลา 09.00 น. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานในพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สภากรุงเทพมหานคร ซึ่ง นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางแผนการปฏิรูปประเทศ” โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ เขตหลักสี่

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.พร้อมนำแนวทางจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะของเมืองพัทยา กำหนดนำร่อง 3 เขต

 
   ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (15 ก.พ.61)เวลา 10.00 น. เรือโทวารินทร์ เดชเจริญ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะรองประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและวิธีการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร นำคณะกรรมการวิสามัญฯ ประกอบด้วย  พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายชาตรี วัฒนเขจร รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากสำนักงานเขตบางกะปิ เขตประเวศและเขตสวนหลวง เดินทางมาศึกษาดูงานการจ้างเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยของเมืองพัทยา โดยมี นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประสภาสภาเมืองพัทยา นายอธิพัธร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา และนายสุธีร์ ทัพหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย  

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.เสนอกทม.แก้ปัญหาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

 
(14 ก.พ.61) เวลา 10.30 น. ร.ต.อ.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 5) ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกสภากทม.
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.สัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนา ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน

 
          ร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สภากรุงเทพมหานครกำหนดจัดการสัมมนาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สภากรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ เขตหลักสี่ ซึ่งในพิธีเปิด สภากรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจากนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมบรรยาย ในหัวข้อ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางแผนการปฏิรูปประเทศ  
 
 การจัดทำยุทธศาสตร์สภากรุงเทพมหานครกำหนดจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการตามภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และการบริหารงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อพัฒนาสภากรุงเทพมหานครให้ก้าวทันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งให้สภากรุงเทพมหานครได้เป็นต้นแบบในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.ลงพื้นที่ติดตามงานปรับปรุงศูนย์กีฬาฯ เขตทุ่งครุ

ที่ห้องประชุมศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ ( 8 ก.พ.61) เวลา 13.00 น.นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา สภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาแผนการพัฒนาและกิจกรรมให้บริการของศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานรวมทั้งความคืบหน้าโครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. และผู้อำนวยการศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3800069
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15706
17713
87200
3630358
257576
471627
3800069

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:13

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์