RSS

เขตพญาไทระดมสมองหลายหน่วยงานแก้ปัญหาการก่อสร้างอาคารสูง กระทบต่อชุมชน

 

          (15 มิ.ย. 60) ที่ห้องประชุมภาสะพงษ์ เขตพญาไท : พลโทโชติภณ จันทร์อยู่ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อสร้างในเขตพื้นที่เขตพญาไท โดยมีนางลักษณา โรจน์ธำรง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน  ในที่ประชุม นางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผู้อำนวยการเขตพญาไท ผู้แทนสำนักผังเมือง สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาลบางชื่อ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง ผู้แทนผู้ประกอบการ และตัวแทนชุมชนในพื้นที่เขตพญาไท ร่วมประชุม

         

อ่านเพิ่มเติม...

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถ.วิภาวดีรังสิตทั้งเส้นตั้งแต่ดินแดงถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

 

        ส.ก.ไพฑูรย์ ร่วมหลายหน่วยงานผนึกกำลัง ปรับปรุงถนนวิภาวดีทั้งเส้น ตั้งแต่ดินแดงถึง อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เพื่อเป็นให้เกิดความสวยงามเป็นหน้าตาของกรุงเทพมหานคร ต้อนรับแขกผู้มาเยือน

          นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รับผิดชอบเขตดอนเมือง และหลักสี่ ประชุมร่วมประชุม สำนักงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แขวงการทาง การรถไฟ ตำรวจวิภาวดี สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง การไฟฟ้านครหลวง และท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการปรับปรุงถนนวิภาวดี ทั้งเส้นตั้งแต่ดินแดงถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อ 31 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ สำนักงานเขตดอนเมือง โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

   

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม. ประชุมการใช้งบประมาณปี 60 และการขอจัดสรรงบปี 61 กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือและกรุงเทพตะวันออก

 

          (14 มิ.ย. 60) เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานเขตบึงกุ่ม : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประชุมร่วมระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร กับสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ และกรุงเทพตะวันออก เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และการขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

       

อ่านเพิ่มเติม...