foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3017544
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
252
12024
12276
2911403
411626
503863
3017544

Your IP: 54.167.83.233
2018-02-26 00:31

Facebook กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 12 ก.ค. 60 เวลา 10.00 น. สภากรุงเทพมหานคร จะมีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยมีการพิจารณาญัตติสำคัญๆ ดังนี้ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใด พ.ศ... ซึ่งเสนอโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ญัตติของพลตำรวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ

อ่านเพิ่มเติม...

 
ที่ ห้องประชุมสำนักงานเขตจตุจักร วันนี้( 6 มิ.ย.60) เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ประธานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะกรณีคลองลาดพร้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการฯประกอบด้วย พล.อ.คนินทร วงศาโรจน์  พล.ต.ท.พลบูรณ์ ชำนาญกูล นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายพิษณุ รักษาชาติ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร ผู้แทนกรมธนารักษ์ ตัวแทน ม.พัน 20 รอ. ผู้แทนสถาบันพัฒนาชุมชน  ผู้แทนกองอำนวยการความมั่นคง กรุงเทพมหานคร  ผู้แทนสำนักการระบายน้ำ ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ผู้แทนชุมชนริมคลอง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
( 5 ก.ค.60) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร: ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่1) พ.ศ.2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
 

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
( 5 ก.ค.60) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร: ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่1) พ.ศ.2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากรุงเทพมหานครและสำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร สัมมนาพัฒนาองค์การสร้างองค์กรแห่งความสุข ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2556-2560) ที่โรงแรมดาษดา เดอะฟลาวเวอร์ เอสเซ้นส์ รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี

(28 มิ.ย. 60) เวลา 13.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มิ.ย. 60

อ่านเพิ่มเติม...

(27 มิ.ย. 60) ณ สำนักงานเขตหลักสี่ : นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตหลักสี่ โดยมี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

 

          (16 มิ.ย. 60) เวลา 14.10 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น ที่ศาลาว่าการจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น : นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2 ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 11 คน เข้าเยี่ยมคารวะนายฮิเดกิ โอมุระ ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาเยือนตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง ระหว่างวันที่ 16–19 มิ.ย. 60

 

          รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2 กล่าวว่า สภากรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับจังหวัดไอจิ   มาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัด (นายฮิเดกิ โอมุระ) ได้เดินทางไปลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง จังหวัดไอจิกับกรุงเทพมหานคร ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 55 ได้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนกรุงเทพมหานครกับเยาวชนจังหวัดไอจิ ซึ่งภาคเอกชน บริษัทและองค์กรของจังหวัดไอจิ  ที่มีสาขาอยู่ในประเทศไทย และตั้งชมรมไอจิไกขึ้น ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2532 รวมมูลค่าทุนการศึกษาจนถึงปัจจุบันกว่า 4 ล้านเยน

       

อ่านเพิ่มเติม...

 

          (15 มิ.ย. 60) ที่ห้องประชุมภาสะพงษ์ เขตพญาไท : พลโทโชติภณ จันทร์อยู่ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาการก่อสร้างในเขตพื้นที่เขตพญาไท โดยมีนางลักษณา โรจน์ธำรง ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน  ในที่ประชุม นางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผู้อำนวยการเขตพญาไท ผู้แทนสำนักผังเมือง สำนักการโยธา สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาลบางชื่อ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง ผู้แทนผู้ประกอบการ และตัวแทนชุมชนในพื้นที่เขตพญาไท ร่วมประชุม

         

อ่านเพิ่มเติม...

 

        ส.ก.ไพฑูรย์ ร่วมหลายหน่วยงานผนึกกำลัง ปรับปรุงถนนวิภาวดีทั้งเส้น ตั้งแต่ดินแดงถึง อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เพื่อเป็นให้เกิดความสวยงามเป็นหน้าตาของกรุงเทพมหานคร ต้อนรับแขกผู้มาเยือน

          นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รับผิดชอบเขตดอนเมือง และหลักสี่ ประชุมร่วมประชุม สำนักงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แขวงการทาง การรถไฟ ตำรวจวิภาวดี สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง การไฟฟ้านครหลวง และท่าอากาศยานกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการปรับปรุงถนนวิภาวดี ทั้งเส้นตั้งแต่ดินแดงถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อ 31 พ.ค. ที่ผ่านมา ณ สำนักงานเขตดอนเมือง โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

   

อ่านเพิ่มเติม...