RSS

สภากทม. เปิดประชุมสภากทม.สมัยที่ 4 ผลักดันการเก็บภาษียาสูบในกทม.

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันที่ 4 ต.ค. 60 สภากรุงเทพมหานครจะเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. โดยมีเรื่องการพิจารณา 3 ญัตติ ประกอบด้วย ญัตติของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทาง การบริหารจัดการพื้นที่กรุงเทพมหานครระดับสำนักงานเขตให้ครอบคลุมพื้นที่ในการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม. จัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสภาเมืองอาเซียน SOM 2017

สภากรุงเทพมหานครจัดประชุม SOM เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้แทนจากสภาเมืองประเทศสมาชิกอาเซียนหารือรูปแบบเตรียมจัดประชุมผู้นำสภามหานครอาเซียนในปี 2017 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ เพื่อแสวงหาความร่วมมืองานด้านนิติบัญญัติ ระหว่างกัน

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.จัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสภาเมืองอาเซียน SOM 2017

สภากรุงเทพมหานคร จัดประชุม SOM เจ้าหน้าที่อาวุโส ผู้แทนจากสภาเมืองประเทศสมาชิกอาเซียนหารือรูปแบบเตรียมจัดประชุมผู้นำสภามหานครอาเซียนในปี 2017 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ เพื่อแสวงหาความร่วมมืองานด้านนิติบัญญัติ ระหว่างกัน
 

อ่านเพิ่มเติม...

คณะผู้ผลิตภาพยนตร์เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร

 ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร วันนี้( 19 ก.ย.60) เวลา 09.30 น. : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ม.ล.สุภาพ ปราโมช ประธานสมาคมการค้าเอเชีย-จีน เพื่อการพัฒนาธุรกิจและวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะผู้ผลิตภาพยนตร์จากมณฑลเซี่ยงไฮ้เดินทางมาเยือนสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือแนวทางความร่วมมือถ่ายทอดวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์ไมตรีไทย-จีน ผ่านสื่อภาพยนตร์ โดยให้ความสำคัญกับสถานที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง นายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
 
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม. เห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณปี 61 วาระสองและสาม พร้อมประกาศใช้ต่อไป

(30 ส.ค. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 5) ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากทม.

อ่านเพิ่มเติม...

คกก.วิสามัญฯ เสนองบปี 61 กว่า 79,000 ล้าน ให้สภากทม. เห็นชอบและประกาศใช้ข้อบัญญัติ 30 ส.ค. นี้

 (28 ส.ค.60) เวลา 13.30 น.: ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ และคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 5 – 6 สภากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

3 หน่วยงานสุดท้าย สภากทม. หั่นงบไปกว่า 106.18 ล้านบาท

(24 ส.ค. 60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 3-6 : คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นำโดยนายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการฯ เปิดการประชุมเพื่อพิจารณารายการแปรญัตติของฝ่ายบริหารซึ่งเป็นยอดงบประมาณที่มีความจำเป็น จำนวน 3004,386,500 บาท ซึ่งมีการพิจารณา 3 หน่วยงานเพิ่มเติม ได้แก่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว และงบกลาง โดยมีผู้อำนวยการสำนัก ทั้ง 3 หน่วยงาน ร่วมชี้แจง

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม. พิจารณางบปี 61 หน่วยงานกทม. ต่อเนื่อง

(17 ส.ค. 60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 3–6 : นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยมีการพิจารณางบประมาณของ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว รายการที่รอการพิจารณา ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 60 ถึงปัจจุบัน และงบกลาง ซึ่งมีนายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมชี้แจง

อ่านเพิ่มเติม...

คณะกรรมการวิสามัญฯ งบปี 61 สภากทม. ผ่านฉลุยงบสำนักอนามัย

(16 ส.ค. 60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 3– 6 : นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยวันนี้เป็นการพิจารณางบประมาณของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ซึ่งมี พลตำรวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารทั้ง 5 หน่วยงาน เข้าร่วมชี้แจง

อ่านเพิ่มเติม...