RSS

สภาเมืองซูวอน เกาหลีใต้ เยือนสภากทม.หารือการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

 
        ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร (5 ก.พ.61)เวลา 10.30 นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่2 เป็นประธานให้การต้อนรับนายเบค จองฮอน ประธานคณะกรรมการวางแผนและเศรษฐกิจ สภาเมืองซูวอน สาธารณรัฐเกาหลี และสมาชิกสภาจำนวน 8 คน ในโอกาสเยือนสภากรุงเทพมหานครเพื่อเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับนโยบายหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นของสภากรุงเทพมหานคร การดำเนินนโยบายและความท้าทายในการดำเนินนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในอนาคต โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพนคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ 
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.ศึกษาแนวคิดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของอปท.ช่วยชี้แนะให้แก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

       ที่อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เทศบาลนครเชียงราย เวลา 09.00 น.: ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร นำคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย ในหัวข้อการบริหารงานที่เป็นเลิศด้านการศึกษาของเทศบาลนครเชียงรายการเตรียมการกำจัดขยะมูลฝอยและการบำบัดน้ำเสียและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูรัช วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลฯและท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.ศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 -3 ก.พ.61 ณ จังหวัดเชียงราย

 
 ที่ พระตำหนักดอยตุง ไร่แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย วานนี้( 1 ก.พ.61) เวลา 11.00 น. สภากรุงเทพมหานคร นำโดย ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เดินทางเข้ารับฟังการบรรยาย โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินการของโครงการฯ  ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเป็นการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ตามโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว เพื่อหาแนวทางการบูรณาการการทำงานของกรุงเทพมหานคร  นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนำแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภาจังหวัดฟุกุโอกะ เยือนสภากทม.ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง

 ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพนคร วันนี้( 31 ม.ค.61) เวลา 15.30 น. : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายโทชิโอะ โยชิมูระ ประธานสมาพันธ์ความสัมพันธ์ฉันมิตรไทย- ญี่ปุ่น สภาจังหวัดฟุกุโอกะ คณะผู้แทนจากสภาจังหวัดฟุกุโอกะ  ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดฟุกุโอะกะประจำกรุงเทพนคร ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.เห็นชอบงบปรับปรุงภูมิทัศน์ช่องกลางสะพานพระปกเกล้า เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน

 
(31 ม.ค.61) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยที่ 1 (ครั้งที่4) ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากทม.
 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.กำชับหน่วยงานแก้ไขปัญหามลภาวะฝุ่นละอองตามมาตรการที่กำหนด

 
(24 ม.ค.61) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 3) ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภา.กทม.รับหลักการร่างข้อบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

 
  (10 ม.ค. 61) เวลา 10.00 น.: ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1) พ.ศ.2561 โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ พล.ต.ท.ชินทัต มีสุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.เปิดสัมมนาระดมความคิดเห็นผู้บริหารทุกระดับ เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0


(17 พ.ย. 60) เวลา 09.30 น. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร
สภากรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดการสัมมนาระหว่างระหว่างสมาชิกกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “สภากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต 50 สำนักงานเขต ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.ยุคใหม่ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

สภากทม. ร่วมกับคณะผู้บริหารกทม. เดินหน้านำแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 สู่การปฏิบัติ โดยจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรค และกำหนดแนวทางแก้ไข พร้อมผลักดันการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาขับเคลื่อนการพัฒนาของทุกหน่วยงานในสังกัด

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สภากรุงเทพมหานครกำหนดจัดการสัมมนาระหว่างสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เรื่อง “สภากรุงเทพมหานคร และกรุงเทพมหานครกับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ย. 60 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

อ่านเพิ่มเติม...