foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2991853
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8724
13904
80450
2789439
385935
503863
2991853

Your IP: 50.19.34.255
2018-02-23 13:17

Facebook กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

 
 
ที่ สภาประชาชนกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม วันที่ 10 ส.ค. 60)  เวลา 11.00 น. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุลรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทางนำนักวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มงานต่างประเทศ สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ไปเยือนสภาประชาชนกรุงฮานอยอย่างเป็นทางการ      เข้าเยี่ยมคารวะนายเหวียน ง็อก ต๋วน รองประธานสภาประชาชนกรุงฮานอย ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง 
 

อ่านเพิ่มเติม...

(9 ส.ค. 60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 3-6 : นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นประธานการประชุมพิจารณางบฯ ของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพกลาง 9 เขต และสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก 9 เขต เพื่อพิจารณารายละเอียดของงบประมาณที่กรุงเทพมหานคร นำไปพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

 ที่ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 3 - 6 วันนี้( 7 ส.ค.60) เวลา 10.00 น. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำโดยนายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการฯเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาลงมติงบประมาณของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ 8 เขต และกลุ่มเขตกรุงธนใต้ 7 เขต พร้อมให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องรายงานผลและพิจารณาคำขอแปรญัตติ โดยมีสำนักงานเขตทั้ง 15 เขต เข้าร่วมชี้แจง 

อ่านเพิ่มเติม...

(3 ส.ค. 60) เวลา 10.30 น. ที่ห้องรับรองสภากรุงเทพมหานคร : นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2 ให้การต้อนรับ นายโทชิโอะ โยชิมูระ ประธานพรรคประชาธิปไตยในสมาคมผู้กำหนดนโยบาย สภาจังหวัดฟุกุโอกะ และคณะ ในโอกาสเยือนสภากรุงเทพมหานคร สานสัมพันธ์ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง โดยมี พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต พลโทโชติภณ จันทร์อยู่ นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นางสาวสาธิตา ชูติกาญจน์ ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
ที่ห้องรับรองสภากรุงเทพมหานคร วันนี้( 3 ส.ค.60) เวลา 10.30 น. : นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2 ให้การต้อนรับ นายโทชิโอะ โยชิมูระ ประธานพรรคประชาธิปไตยในสมาคมผู้กำหนดนโยบาย สภาจังหวัดฟุกุโอกะ และคณะ ในโอกาสเยือนสภากรุงเทพมหานคร สานสัมพันธ์ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง โดยมี พลเอก โกญจนาท จุณณะภาต พลโท โชติภณ จันทร์อยู่ นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นางสาวสาธิตา ชูติกาญจน์ ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
 

อ่านเพิ่มเติม...

(2 ส.ค. 60) เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร 4 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการบูรณาการแผนงานและงบประมาณในการบำรุงรักษาและพัฒนาคลองสายสำคัญในกรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนายสิทธิพงษ์ สุตันทวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เปิดการประชุม สำหรับการประชุมฯในนัดแรกได้มีการเลือกประธานกรรมการฯ ที่ประชุมได้เลือก เรือโท วารินทร์ เดชเจริญ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการฯ

อ่านเพิ่มเติม...

(2 ส.ค. 60) เวลา 10.30 น. ที่ห้องรับรองสภากรุงเทพมหานคร : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับนายเชน เหลียง รองประธานสภาประชาชนเขตหงโข่ว เขตปกครองพิเศษเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะสภาประชาชนเขตหงโข่ว ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะสภากรุงเทพมหานคร โดยมีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2 นายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณสุข นางสาวสาธิตา ชูติกาญจน์ ผู้ช่วยเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

(26 ก.ค. 60) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ง นายคำรณ โกมลศุภกิจ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาฯ นั้น คณะกรรมการฯกำหนดประชุมเพื่อพิจารณาลงมติงบประมาณของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 7-16 ส.ค. 60 ดังนี้ วันที่ 7 ส.ค. 60 พิจารณางบประมาณในส่วนของสำนักงานเขตกลุ่งกรุงธนเหนือ 8 เขต และกลุ่มกรุงธนใต้ 7 เขต วันที่ 8 ส.ค. 60 พิจารณางบประมาณสำนักงานเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 7 เขต และกลุ่มกรุงเทพใต้ 10 เขต วันที่ 9 ส.ค. 60 

อ่านเพิ่มเติม...

(26 ก.ค. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ชั้น 3)

อ่านเพิ่มเติม...