foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1542218
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8258
10006
25259
1454410
232530
386415
1542218

Your IP: 54.81.195.240
2017-11-21 17:03

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

(12 ก.ค. 60) นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ยื่นญัตติเรื่องขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการจัดระบบสาธารณสุขระดับอำเภอ เขตกรุงเทพมหานคร ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

(12 ก.ค.60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครได้มีการพิจารณาญัตติของพลตรีสุทธิชัย วงษ์บุบผา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการโครงการชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืนให้ต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม...

(12 ก.ค. 60) ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร ได้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใด พ.ศ... ซึ่งเสนอโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

(12 ก.ค. 60) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

(12 ก.ค. 60) ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร : พลตำรวจโทธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้ยื่นญัตติในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบและหลักธรรมาภิบาล กรณีมอบหมายหรือจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ให้ดำเนินการบริการสาธารณะด้านต่างๆ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

อ่านเพิ่มเติม...

(12 ก.ค. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 12 ก.ค. 60 เวลา 10.00 น. สภากรุงเทพมหานคร จะมีการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร โดยมีการพิจารณาญัตติสำคัญๆ ดังนี้ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใด พ.ศ... ซึ่งเสนอโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ญัตติของพลตำรวจโท ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ

อ่านเพิ่มเติม...

 
ที่ ห้องประชุมสำนักงานเขตจตุจักร วันนี้( 6 มิ.ย.60) เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ประธานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะกรณีคลองลาดพร้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการฯประกอบด้วย พล.อ.คนินทร วงศาโรจน์  พล.ต.ท.พลบูรณ์ ชำนาญกูล นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายพิษณุ รักษาชาติ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร ผู้แทนกรมธนารักษ์ ตัวแทน ม.พัน 20 รอ. ผู้แทนสถาบันพัฒนาชุมชน  ผู้แทนกองอำนวยการความมั่นคง กรุงเทพมหานคร  ผู้แทนสำนักการระบายน้ำ ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ผู้แทนชุมชนริมคลอง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

อ่านเพิ่มเติม...

 
 
( 5 ก.ค.60) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร: ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3(ครั้งที่1) พ.ศ.2560 โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาญัตติของนายพรเทพ ศิริวนารังสรรค์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ที่ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชน ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
 

อ่านเพิ่มเติม...