RSS

กทม.ร่วมกับมูลนิธิพระวิษณุกรรม เตรียมจัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุ

 
(7 มี.ค.61) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระวิษณุกรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุ เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการอัญเชิญองค์พระวิษณุมาประดิษฐาน ณ เทวาลัยพระวิษณุ ถนนศิริพงษ์ ข้างวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร โดยมูลนิธิพระวิษณุกรรมร่วมกับกรุงเทพมหานครกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รูปเคารพพระวิษณุดังกล่าว สมาคมหอการค้าอินเดีย-ไทย ได้มอบให้แก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสที่กรุงเทพมหานครมีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี เมื่อปี พ.ศ.2525 โดยอัญเชิญจากประเทศอินเดียมาประดิษฐาน ณ เทวาลัยพระวิษณุ ถนนศิริพงษ์ เขตพระนคร ซึ่งจัดสร้างเป็นซุ้มยอดโดมศิลปะแบบอินเดีย เพื่อเป็นถาวรวัตถุที่ระลึกที่แสดงถึงสัมพันธไมตรีระหว่างชาวอินเดียและไทย 
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม. แถลง “ประกาศกรุงเทพมหานคร” หลังประชุม ACCM2018 กำหนดจัดประชุมทุก 2 ปี

 
(28 ก.พ.61) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีแถลง “ประกาศกรุงเทพมหานคร” (Bangkok Statement) โดยมีผู้แทนจากสภามหานครประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย บันดาร์เสรีเบกาวัน แห่งบรูไนดารุสซาลาม กรุงพนมเปญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา กรุงจาการ์ตาแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงเวียงจันทน์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรุงกัวลาลัมเปอร์แห่งมาเลเซีย กรุงเนปิดอว์แห่งสหภาพเมียนมาร์ มะนิลาแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ฮานอยแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สภากรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ โรงแรมเพนนินซูล่า เขตคลองสาน 
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.จัดประชุมสภามหานครอาเซียน 2018 ระดมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
   (27 ก.พ.61) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สภากรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภามหานครอาเซียน พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ.61 โดยมีผู้แทนจากสภาและผู้บริหารเมืองหลวงประเทศสมาชิกอาเซียน เลขาธิการอาเซียน ผู้แทนเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศอาเซียน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมการประชุม ณ โรงแรมเพนนินซูล่า เขตคลองสาน
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.สัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนภารกิจให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ

 
(22 ก.พ.61) เวลา 09.00 น. ร้อยตำรวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานในพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สภากรุงเทพมหานคร ซึ่ง นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางแผนการปฏิรูปประเทศ” โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ เขตหลักสี่

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.พร้อมนำแนวทางจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะของเมืองพัทยา กำหนดนำร่อง 3 เขต

 
   ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (15 ก.พ.61)เวลา 10.00 น. เรือโทวารินทร์ เดชเจริญ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะรองประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและวิธีการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร นำคณะกรรมการวิสามัญฯ ประกอบด้วย  พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายชาตรี วัฒนเขจร รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากสำนักงานเขตบางกะปิ เขตประเวศและเขตสวนหลวง เดินทางมาศึกษาดูงานการจ้างเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยของเมืองพัทยา โดยมี นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประสภาสภาเมืองพัทยา นายอธิพัธร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา และนายสุธีร์ ทัพหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย  

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.เสนอกทม.แก้ปัญหาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

 
(14 ก.พ.61) เวลา 10.30 น. ร.ต.อ.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 5) ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกสภากทม.
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.สัมมนาจัดทำยุทธศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนา ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน

 
          ร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สภากรุงเทพมหานครกำหนดจัดการสัมมนาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์สภากรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ เขตหลักสี่ ซึ่งในพิธีเปิด สภากรุงเทพมหานครได้รับเกียรติจากนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมบรรยาย ในหัวข้อ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางแผนการปฏิรูปประเทศ  
 
 การจัดทำยุทธศาสตร์สภากรุงเทพมหานครกำหนดจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการตามภารกิจของสภากรุงเทพมหานคร ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และการบริหารงบประมาณมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อพัฒนาสภากรุงเทพมหานครให้ก้าวทันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งให้สภากรุงเทพมหานครได้เป็นต้นแบบในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
 

อ่านเพิ่มเติม...

สภากทม.ลงพื้นที่ติดตามงานปรับปรุงศูนย์กีฬาฯ เขตทุ่งครุ

ที่ห้องประชุมศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ ( 8 ก.พ.61) เวลา 13.00 น.นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการกีฬา สภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาแผนการพัฒนาและกิจกรรมให้บริการของศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานรวมทั้งความคืบหน้าโครงการปรับปรุงศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5/2561 โดยมี นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล นายอัครวัฒน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กทม. และผู้อำนวยการศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เขตทุ่งครุ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...