กทม. แจงแนวทางแก้ไขปัญหาหาบเร่ ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ พยาบาลและการปรับปรุงสวนลุมพินี

(12 ก.ค. 60) เวลา 10.00 น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร

 

ผู้ว่าฯกทม. เร่งรัดแต่งตั้ง คกก. ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนลุมพินีภายในเดือนนี้

นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอกระทู้ถามสด ขอทราบการแก้ไขคำสั่งกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนแม่บทเพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนลุมพินี เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้พื้นที่สวนลุมพินี จึงขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนลุมพินีและบริเวณโดยรอบ แต่เนื่องจากการปรับปรุงภูมิทัศน์จำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดแผนแม่บทเพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของสวนลุมพินี ซึ่งมีหน้าที่จัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาภูมิทัศน์สวนลุมพินีและบริเวณโดยรอบ ประกอบกับคณะกรรมการหลายๆ ท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่ง และเกษียณอายุราชการไปแล้ว จึงทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้เนื่องจาก องค์ประชุมยังไม่ครบ จึงขอให้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเร่งรัดหน่วยงานเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการให้ครบ เพื่อให้สามารถดำเนินการปรับปรุงสวนให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชนได้ต่อไป

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในวันนี้จะสั่งการให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดเก่าทันที เนื่องจากคณะกรรมการชุดเก่า บางท่านพ้นจากตำแหน่งหรือเกษียณอายุไปบ้างแล้ว และจะให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในเดือนนี้ ทั้งนี้จะเชิญสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ มาร่วมเป็นคณะกรรมการในชุดนี้เพื่อให้การพัฒนาสวนลุมพินีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป อย่างไรก็ดีจะมอบหมายให้นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบดูแลรายละเอียดของการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ต่อไป

 

กทม. เร่งรัดสำรวจพื้นที่ว่างเปล่า จัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขถาวรในอนาคต

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตอบกระทู้ถามสดของนายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานของศูนย์บริการสาธารณสุข ว่า ในปัจจุบันศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครยังขาดพื้นที่ถาวรในการจัดตั้งศูนย์ บางศูนย์จำเป็นต้องใช้พื้นที่ของวัดและภาคส่วนต่างๆ ซึ่งให้ความอนุเคราะห์กับกรุงเทพมหานครในการจัดตั้งศูนย์ อย่างไรก็ดี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้สำนักการคลังตรวจสอบพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครมีอยู่ทั้งหมด เพื่อให้สามารถจัดตั้งศูนย์เป็นการถาวรในอนาคต นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักอนามัยและสำนักการแพทย์พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนแพทย์ และพยาบาลให้มีความเหมาะสมต่อไป ในขณะนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเปิดสอบข้าราชการตำแหน่งแพทย์ และพยาบาล ซึ่งจะสามารถบรรจุเข้ารับตำแหน่งได้ภายในเดือน ต.ค. 60 และจะสามารถบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรตามศูนย์บริการสาธารณสุขในหลายๆ พื้นที่ได้

 

กทม. ประสบความสำเร็จจัดระเบียบแผงค้าหลายแห่งทั่วกรุง ย้ำเยาวราชและข้าวสารต้องปรับปรุงเพื่อให้ยังคงเป็นSTREET FOOD ชั้นนำของโลก

พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตอบกระทู้ถามสดของนายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เรื่องขอทราบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร ว่า กรุงเทพมหานครได้เริ่มดำเนินการจัดระเบียบเมืองอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2556-2557 เป็นต้นมา โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับพื้นที่ จากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้อำนวยการเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ สถานีตำรวจ ผู้แทนประชาคมในพื้นที่ ผู้ค้า เจ้าของอาคาร และสื่อมวลชน เพื่อให้การพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดจุดผ่อนผัน และการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการไม่ริดรอนสิทธิของผู้อื่น ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้ยกเลิกจุดผ่อนผันไปแล้วกว่า 457 จุด จากจำนวนจุดผ่อนผันทั้งหมด 683 จุด พื้นที่สำคัญที่มีการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยไปแล้ว ได้แก่ ปากคลองตลาด อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สีลม ประตูน้ำ ถนนรามคำแหง วงเวียนใหญ่ คลองโอ่งอ่าง และอีกหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีขั้นตอนการทำงานที่โปร่งใส โดยเบื้องต้นจะมีการออกประกาศกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่ชัดเจน มีการจัดหาพื้นที่ค้าขายให้ใหม่ โดยเป็นพื้นที่ที่ผู้ค้าสามารถทำการค้าต่อไปได้ และประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการค้าขายของผู้ค้า อย่างไรก็ดีพื้นที่ถนนเยาวราชและถนนข้าวสารถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ซึ่งกรุงเทพมหานครจะดำเนินการจัดระเบียบให้เป็นย่าน STREET FOOD ที่มีมาตรฐาน มีความเป็นระเบียบ สะอาด ถูกสุขอนามัย และยังสามารถคงความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ได้

นายไพฑูรย์ กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่ได้เร่งรัดดำเนินการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย คืนความสะดวกและความสะอาดให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการโดยยึดหลักการความถูกต้อง ความยุติธรรม และขอให้กรุงเทพมหานครหามาตรการเยียวเพื่อลดผลกระทบผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

----------------- (ชลธิชา...กปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner