คณะกรรมการปกครองฯสภากทม.เดินหน้าจัดระเบียบคลองลาดพร้าว

 
ที่ ห้องประชุมสำนักงานเขตจตุจักร วันนี้( 6 มิ.ย.60) เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ประธานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะกรณีคลองลาดพร้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการฯประกอบด้วย พล.อ.คนินทร วงศาโรจน์  พล.ต.ท.พลบูรณ์ ชำนาญกูล นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายพิษณุ รักษาชาติ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร ผู้แทนกรมธนารักษ์ ตัวแทน ม.พัน 20 รอ. ผู้แทนสถาบันพัฒนาชุมชน  ผู้แทนกองอำนวยการความมั่นคง กรุงเทพมหานคร  ผู้แทนสำนักการระบายน้ำ ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน ผู้แทนชุมชนริมคลอง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 
ทั้งนี้ในที่ประชุมหลายหน่วยงานได้รายงานความคืบหน้าของการดำเนินการรื้อย้ายชุมชนที่รุกล้ำคลอง ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จะมีปัญหาก็เพียงบ้านไม่กี่หลังในชุมชน ซึ่งต้องดำเนินการต่อไปโดยภาพรวมมีความก้าวหน้าของการดำเนินการ
 
 พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ประธานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า วันนี้เป็นการมาติดตามผลการดำเนินการจัดระเบียบชุมชนแนวคลองลาดพร้าว  ตามนโยบายของรัฐบาล ได้รับทราบแนวทางปัญหาและอุปสรรค  ซึ่งในส่วนที่แก้ไขได้คณะกรรมการฯก็แนะนำไป ให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไข ส่วนที่แก้ไขไม่ได้ก็จะดำเนินการนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  การรื้อย้ายติดปัญหาเพียงบางส่วน โดยขั้นตอนต่อไปก็จะเสนอให้คณะกรรมการอำนวยการฯพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย ส่วนด้านอื่นก็จะใช้มาตรการทางการปกครองไปก่อน ซึ่งโครงการฯนี้ หากดำเนินการสำเร็จนอกจากเป็นการจัดระเบียบคลองแล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้กับกรุงเทพมหานคร เพราะคลองลาดพร้าวเป็นคลองแนวเหนือ-ใต้ ความกว้างของคลองมีมาก หลังจากนี้เราก็จะจัดคลองสวยน้ำใส เพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเข้ามา ทำให้ประชาชน ได้สุขภาวะที่ดี ไม่ต้องพะวงกับปัญหาเรื่องของแก๊ส น้ำเสีย และขยะ ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่อีกพื้นที่หนึ่งในกรุงเทพมหานคร
 
 
.........................................
วัฒนา   ข่าวกปส./สภากทม.รายงาน
e-max.it: your social media marketing partner