สภาทม.ตรวจสอบข้อเท็จจริงโรงกำจัดขยะ

สภาทม.ตรวจสอบข้อเท็จจริงโรงกำจัดขยะ ประกอบการพิจาณาเห็นชอบ 6 โครงการ 
 
(24 เม.ย.61) ที่โรงกำจัดขยะ ผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม เขตหนองแขม กทม. เวลา 10.00น. ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากทม.คนที่ 2 พร้อมนายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากทม.คนที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษากรณีขอความเห็นชอบผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน 6 โครงการก่อนให้ความเห็นชอบ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยมีคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายชาตรี วัฒนเขจร รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม สถานีขนถ่ายมูลฝอย(ย่อย) รัชวิภา บริเวณแยกรัชวิภา ถนนวิภาวีรังสิต และบริเวณศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะและของเสียชุมชน ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช  
 
 
       ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สภากรุงเทพมหานครพร้อมคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้เดินทางมาดูการบริหารจัดการเรื่องการกำจัดขยะมูลฝอยของ กรุงเทพมหานคร เริ่มจากโรงกำจัดขยะมูลฝอยหนองแขม ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้า โดย ฝ่ายบริหารได้เสนอของบประมาณเพื่อจัดสร้าง โรงกำจัดขยะมูลฝอยไฟฟ้า 2 แห่ง แต่ละแห่งสามารถกำจัดขยะได้ปริมาณ 1000 ตัน สำหรับโรงกำจัดขยะหนองแขมได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 สามารถกำจัดขยะได้ปีละประมาณ 500 ตัน/วัน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ผู้บริหารโรงงานเป็นทีมจากประเทศจีน ดำเนินการลงทุนและบริหารจัดการในภาพรวมทั้งหมด และประชาชนในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากบริษัทได้เข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างใกล้ชิด สำหรับโรงกำจัดขยะแห่งใหม่ที่จะสร้างขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ โดยมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของราคา และการบริหารจัดการ รวมทั้งต้องนำกลับเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอีกรอบ คณะกรรมการวิสามัญฯ จึงต้องลงมาดูสภาพความเป็นจริง และในช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังสถานีขนถ่ายมูลฝอย (ย่อย)ขนาด 700 ตัน/วัน รัชวิภา ซึ่งสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในรูปแบบคอมแพคเตอร์บริหารจัดการระบบกำจัดขยะ และอยู่ระหว่างการของบประมาณมาบริหารจัดการ สำหรับข้อมูลจากการลงพื้นที่ทั้งหมดในวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการให้คำแนะนำฝ่ายบริหาร รวมทั้งการพิจารณาอนุมัติการขอจัดสร้างโรงกำจัดขยะของกรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่าจะพิจารณาในช่วงประมาณกลางเดือนพ.ค.นี้ 
 
 
 
   วัฒนา ..ข่าวสปส./สภากทม....รายงาน
 
e-max.it: your social media marketing partner