ผู้ว่าฯกทม. ให้คำตอบแก่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 24 เม.ย. นี้

ผู้ว่าฯกทม. ให้คำตอบแก่ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย 24 เม.ย. นี้
 
 พล.ต.ต.ประสบโชค พร้อมมูล สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้เสนอกระทู้ถามสด เรื่อง ขอทราบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 61 สภานิติบัญญติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงพื้นที่พบประชาชนในกลุ่มกรุงเทพใต้ที่สำนักงานเขตสาทร เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชน หนึ่งในปัญหาที่ประชาชนเสนอให้ สนช. คือปัญหาหาบเร่แผงลอย ซึ่งทาง สนช. จะจัดให้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมในวันที่ 24 เม.ย. 61 ที่ สนช. ประกอบกับสภากรุงเทพมหานครได้รับหนังสือขอความเป็นธรรมจากผู้ค้าตลาดหน้าหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช 70 ให้ชะลอการที่สำนักงานเขตประเวศจะให้ผู้ค้าออกจากพื้นที่ จึงขอทราบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำข้อมูลประกอบการร่วมประชุมกับ สนช. ต่อไป
 
 
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับหาบเร่แผงลอยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ซึ่งมีปัจจัยที่มีผลกระทบในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาความยากจนของผู้ค้า วิถีชีวิตของผู้ใช้ทางเท้าซึ่งเกิดจากความเคยชินในการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งมีความเห็นใจต่อผู้ค้าและผู้ใช้ทางเท้าเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าหากดำเนินการอย่างไม่ถูกต้องและไม่รอบคอบ อาจก่อให้เกิดปัญหาและมีการรวมตัวของกลุ่มผู้ค้าเพื่อทำการประท้วงขึ้นได้ โดยรายละเอียดจะขอทำการจัดส่งเป็นเป็นเอกสารเพื่อรายงานในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อประกอบการประชุมในวันที่ 24 เม.ย. ต่อไป และในส่วนของการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมจากผู้ค้าตลาดหน้าหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช 70 ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการเขตประเวศทำการชะลอให้ผู้ค้าออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และรอมติจากที่ประชุม สนช. ว่าจะมีคำสั่งให้ยกเลิกทำการค้าขายหรือไม่
                             
 
e-max.it: your social media marketing partner