สภากทม.แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุเชิงป้องกันกับจังหวัดฟุกุโอกะ

  ที่ศาลาว่าการจังหวัดฟุกุโอ ประเทศญี่ปุ่น : นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง พร้อมคณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคารวะ นายฮิโรชิ โอกาว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ เพื่อแลกเปลี่ยนการเยือนและดำเนินการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ“การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในกรุงเทพมหานคร” (Preventive Long – Term Care หรือ PLC)โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ผู้อำนวยการสำนักงานต่างประเทศ จังหวัดฟุกุโอกะ และผู้มีเกียรติร่วมให้การต้อนรับ เมื่อ 6 เม.ย.61 ที่ผ่านมา
 
 
       นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง กล่าว่า ในระดับฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานครและจังหวัดฟุกุโอกะได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนและดำเนินการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเฉพาะโครงการ“การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในกรุงเทพมหานคร” (Preventive Long – Term Care หรือ PLC) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน และเพื่อพัฒนารูปแบบการตรียมพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุให้กับบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร ภาคีเครือข่าย และชุมชน ซึ่งเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อชาวกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านการกีฬา ของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางจังหวัดฟุกุโอกะ มีความเป็นเลิศด้านกีฬาฮอกกี้ มีการพัฒนาขึ้นและอยู่ในระดับที่ 3 ของประเทศญี่ปุ่น ในระดับมัธยม ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร ต้องการที่จะแลกเปลี่ยนกีฬาประเภทรักบี้ ของจังหวัดฟุกุโอกะในโอกาสต่อไป อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงเทพมหานครและสภาจังหวัดฟุกุโอกะจะได้รับการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป และมีการผลักดันโครงการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคต  
 
                                  ...................
                                 วัฒนา  ข่าวสปส./สภากทม....รายงาน
 
 
e-max.it: your social media marketing partner