สภากทม.ดูการพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและมรดกแห่งวัฒนธรรม ในญี่ปุ่น

     ที่จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น วานนี้( 5 เม.ย.61) เวลา 14.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น คณะผู้แทนจากสภากรุงเทพมหานคร นำโดยนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง เดินทางเยือนสภาจังหวัดฟุกุโอกะ ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้องและขยายความสัมพันธ์กับสภาเมืองต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 5-10 เมษายน 2561 ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการศึกษาและการกีฬา ณ โรงเรียนเกงไก (Genkai) โรงเรียนมัธยมปลายสังกัดจังหวัดฟุกุโอกะ เกงไกเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและสนับสนุนด้านการกีฬาเป็นอย่างมาก และมีนักเรียนนักกีฬาที่มีความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาฮอกกี้ ซึ่งทีมฮอกกี้โรงเรียนเกงไกอยู่อันดับ 3 ของประเทศ จากการจัดลำดับการแข่งขันภายในประเทศญี่ปุ่น
 
 
       จากนั้นเวลา 15.40 น. คณะได้เดินทางไปที่สุสานเมืองมุนะกะตะ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลก เนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และถือเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับตระกูลหัวหน้านักบวชตระกูลมุนะกะ สุสานนี้มีอยู่กว่า 1,500 ปี และคณะได้เดินทางไปศาลเจ้ามุนะกะตะ ไทชะ (Munakata Taisha) ทั้งนี้เมืองมุนะกะตะได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่สถิตของเทพเจ้าของจังหวัดฟุกุโอะกะในภูมิภาคคิวชู 
 
                                          ............
วัฒนา ข่าวสปส./สภากทม...รายงาน
 
e-max.it: your social media marketing partner