สภากรุงเทพมหานคร เยือนสภากรุงโซล สร้างความยั่งยืนตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง

 
 ที่สภามหานครกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี วันนี้( 26 มี.ค.61) เวลา 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น: คณะสภากรุงเทพมหานคร นำโดย นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทางในครั้งนี้นำคณะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เยือนสภามหานครกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26 -30มีนาคม 2561 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฝ่ายนิติบัญญัติ ตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง โดยมีนาย ยุน อุค ยัง ประสภามหานครกรุงโซล ให้การต้อนรับ
 นาย ยุน อุค ยัง ประธานสภามหานครกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี กล่าวว่า ยินดีต้อนรับคณะสภากรุงเทพมหานคร เป็นอย่างยิ่ง ในการเดินทางมาเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การพัฒนาท้องถิ่นระหว่างเมืองทั้งสอง นับเป็นการพัฒนาที่มีความแน่นแฟ้นกันยิ่งขึ้น ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีตลอด 60 ปีที่ผ่านมายืนยันถึงการเป็นบ้านพี่เมืองน้องกัน มีสิ่งใดย่อมช่วยเหลือเกื้อกูลกันไป และได้ทราบว่าในช่วงเช้าของวันนี้ ทางคณะสภากรุงเทพมหานคร ได้เดินทางไปดูการพัฒนาอุทยานวัฒนธรรม Mapo Oil Tank และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับนโยบายด้านการจราจรและการขนส่งของศูนย์ TOPIS ที่ใช้เทคโนโลยี่ระบบสื่อสารดิจิตอลตลอดจนกล้อง CCTV มีที่ศักยภาพในการควบคุมการจราจรและขนส่ง ในระดับแถวหน้าของภูมิภาคนี้ น่าที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับทางกรุงเทพมหานคร ได้บ้าง
 
ประธานสภามหานครกรุงโซล กล่าวอีกว่า มหานครกรุงโซลได้จัดลำดับความสำคัญอันดับแรกของกิจกรรมการดำเนินงานตามกฎหมาย ความปลอดภัย และความสุขของชาวกรุงโซลทั้งหมด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สังคมเมือง มีปริมาณอันตรายที่คุกคามต่อสุขภาพและความปลอดภัยของชาวเมืองความหวาดกลัวของชาวเมืองที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นสภาพกรุงโซล จึงต้องมุ่งมั่นผลักดันการสร้างเมืองกรุงโซล ให้เป็นเมืองที่ปลอดภัยสำหรับชาวเมืองทุกคน และในฐานะองค์กรที่เป็นผู้แทนศูนย์รวมของชาวเมืองกว่า 10 ล้านคน มหานครกรุงโซลจึงมีภารกิจบริหารเมืองที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสภาเมืองและสภาจังหวัดทั้งหมดในประเทศเกาหลี เราจึงเป็นผู้ที่ปฏิรูปของสภาท้องถิ่นและพัฒนาไปสู่ความเป็นอิสระระดับท้องถิ่นในประเทศเกาหลี ขณะเดียวกัน ก็ได้จัดการแก้ไขปัญหาต่างๆที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวเมืองโซล เช่นกันมีการแนะนำที่ปรึกษาด้านนโยบายมาสู่ระบบรัฐมนตรีและความมีอิสระในสิทธิส่วนบุคคลของ เลขานุการสภาเราปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถในบทบาทและหน้าที่ของเราเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลต่อฝ่ายบริหาร และหวังว่าการมาเยือนสภากรุงโซลของสภากรุงเทพนคร ในครั้งนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่ความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเป็นตัวแทนนำการพัฒนามาสู่เอเชียต่อไป
 
 ด้าน นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง กล่าวว่า ในนามของตัวแทนสภากรุงเทพมหานคร รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่สภากรุงโซลให้การต้อนรับคณะฯ อย่างดียิ่ง นับเป็นประสบการณ์อันเป็นประโยชน์และน่าประทับใจ จากการเรียนสภาฯของท่านในครั้งนี้ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมาสภากรุงเทพมหานครและสภากรุงโซล ได้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอ มิตรภาพและความร่วมมืออันยาวนานสะท้อนผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดอันเป็นประโยชน์และประสบการณ์ร่วมบริหารเมืองในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติรวมถึงการร่วมกันแก้ปัญหาและบริหารพัฒนาเมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งสองเมืองต่อไป ผมเชื่อมั่นว่าสัมพันธ์ระหว่างสภากรุงโซลและสภากรุงเทพมหานครที่มีความแน่นแฟ้นและยาวนานจะได้รับการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปและมีการผลักดันโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคต
 
...................................
 
วัฒนา ข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์/ สภากทม...รายงาน
 
e-max.it: your social media marketing partner