กทม.ร่วมกับมูลนิธิพระวิษณุกรรม เตรียมจัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุ

 
(7 มี.ค.61) ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระวิษณุกรรม เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีบวงสรวงพระวิษณุ เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการอัญเชิญองค์พระวิษณุมาประดิษฐาน ณ เทวาลัยพระวิษณุ ถนนศิริพงษ์ ข้างวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร โดยมูลนิธิพระวิษณุกรรมร่วมกับกรุงเทพมหานครกำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ รูปเคารพพระวิษณุดังกล่าว สมาคมหอการค้าอินเดีย-ไทย ได้มอบให้แก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสที่กรุงเทพมหานครมีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี เมื่อปี พ.ศ.2525 โดยอัญเชิญจากประเทศอินเดียมาประดิษฐาน ณ เทวาลัยพระวิษณุ ถนนศิริพงษ์ เขตพระนคร ซึ่งจัดสร้างเป็นซุ้มยอดโดมศิลปะแบบอินเดีย เพื่อเป็นถาวรวัตถุที่ระลึกที่แสดงถึงสัมพันธไมตรีระหว่างชาวอินเดียและไทย 
 
สำหรับกำหนดการพิธีบวงสรวงในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ประกอบด้วย 09.09 น. เริ่มพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุ จากนั้น 09.45 น. พิธีบูชาพระวิษณุ (Shodash Upcha Vidhi) 10.35 น. พิธีบูชาไฟ (Havan) และพิธีอารตี (Arti) 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner