สภากทม.พร้อมนำแนวทางจ้างเหมาเอกชนเก็บขยะของเมืองพัทยา กำหนดนำร่อง 3 เขต

 
   ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (15 ก.พ.61)เวลา 10.00 น. เรือโทวารินทร์ เดชเจริญ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะรองประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและวิธีการที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร นำคณะกรรมการวิสามัญฯ ประกอบด้วย  พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ ง่วนบรรจง นายอภิรัตน์ ศิวพรพิทักษ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายชาตรี วัฒนเขจร รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากสำนักงานเขตบางกะปิ เขตประเวศและเขตสวนหลวง เดินทางมาศึกษาดูงานการจ้างเอกชนจัดเก็บขยะมูลฝอยของเมืองพัทยา โดยมี นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประสภาสภาเมืองพัทยา นายอธิพัธร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ รองปลัดเมืองพัทยา และนายสุธีร์ ทัพหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย  
 
 เรือโทวารินทร์ เปิดเผยว่า ปัญหาเรื่องของขยะเป็นปัญหาอันดับ 1 ของเมืองใหญ่ โดยปริมาณขยะในพื้นที่กทม.มีมากถึงวันละ 1 หมื่นตัน/วัน และกรุงเทพมหานคร ใช้เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ 100 % จากนั้นให้เอกชนจัดการฝั่งกลบ ซึ่งที่ผ่านมากรุงเทพมหานครต้องใช้งบประมาณถึงปีละ 6 พันล้านบาท ในการจัดเก็บและกำจัดขยะ ประกอบกับอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่กทม.ถูกจำกัดด้วยโครงสร้างของกฎหมาย และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จำเป็นต้องใช้บุคลากรด้านการแพทย์พยาบาลเพิ่มขึ้น คณะกรรมการวิสามัญฯจึงมีแนวคิดให้ กทม.ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการขยะ โดยทดลองให้เอกชนมาร่วมบริหารจัดการ จึงได้ศึกษาการจ้างเหมาเอกชน เพื่อลดการใช้บุคลากรของกทม. และเพิ่มบุคลากรด้านการแพทย์ สาธารสุขให้มากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนาคตต่อไป 
 
  อย่างไรก็ตาม กทม.เคยใช้เอกชนดำเนินการจัดเก็บขยะเมื่อปี พ.ศ. 2529 แต่เกิดปัญหา จึงเปลี่ยนมาใช้วิธีการจัดเก็บขยะเอง 100 % เหมือนเดิม สำหรับการมาศึกษาและรับทราบข้อมูลการกำจัดขยะของเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ในวันนี้ ทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรคของเมืองพัทยา ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเมืองพัทยา ใช้เอกชนเก็บขนขยะ 70% ของพื้นที่ และจัดเก็บเอง 30% ของพื้นที่ และสัญญาต่อไปจะใช้เอกชนเก็บขนกำจัดขยะมูลฝอยทั้งหมด ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับกรุงเทพมหานครได้ ประกอบกับจากที่ได้ไปศึกษารูปแบบการเก็บเทศบาลนครรังสิต พบว่าการจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บประมาณ 40 % ของพื้นที่ ประสบความสำเร็จพอสมควร จึงมีแนวคิดที่จะให้มีการทดลองนำร่องในพื้นที่กทม. 3 เขต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับโรงกำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุช  ทั้งนี้คณะกรรมการวิสามัญฯจะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดนำเสนอต่อฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะของกรุงเทพมหานครต่อไป 
    ........ 
                                    วัฒนา ข่าวกปส./สภากทม...รายงาน
e-max.it: your social media marketing partner