คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนฯ สภากทม. ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมเขตหลักสี่

(27 มิ.ย. 60) ณ สำนักงานเขตหลักสี่ : นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตหลักสี่ โดยมี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นายไพฑูรย์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้ขอให้เขตประเมินสภาพคลองต่างๆ ในพื้นที่เขตหลักสี่ว่ามีการเก็บผักตบชวาและวัชพืชไปแล้วกี่คลองและเหลืออยู่จำนวนเท่าใดเพื่อจะได้เร่งดำเนินการรองรับน้ำฝนในช่วงฤดูฝน และดำเนินการเปิดทางน้ำไหล ไม่ให้เกิดน้ำรอการระบายในชุมชน ซึ่งเชื่อว่าในพื้นที่เขตหลักสี่จะไม่มีน้ำรอระบาย เพราะได้เตรียมแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว สำหรับทางด้านเหนือคลองตาอูฐมีการปรับปรุงท่อระบายน้ำใหม่ให้เป็นท่อระบายน้ำ ขนาด 80 ซม. และ 60 ซม. ทำให้น้ำสามารถไหลไปสู่คลองตาอูฐได้อย่างสะดวกขึ้น รวมทั้งได้เพิ่มท่อลอดถนนแจ้งวัฒนะไปคลองเลียบศูนย์ราชการและประตูน้ำคลองบางตลาดเพื่อให้ไหลลงสู่คลองเปรมประชากร ในส่วนของถนนงามวงศ์วานดำเนินการเพิ่มผิวถนนให้สูงขึ้นเท่าฟุตบาทเพื่อให้ถนนสูงขึ้นและให้รถสามารถวิ่งได้ นอกจากนี้คณะผู้บริหารได้เตรียมหารือกับนอร์ธ ปาร์ค เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรอระบายในพื้นที่ชินเขต และงามวงศ์วาน ซึ่งชินเขตได้ดำเนินการลอกคลองลาดโตนดและกำจัดวัชพืชเพื่อรับน้ำในพื้นที่ชินเขตไปประตูน้ำคลองลาดโตนดลงคลองบางเขนเรียบร้อยแล้ว

นายไพฑูรย์ กล่าวอีกว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมของเขตหลักสี่ เชื่อว่าเขตหลักสี่จะสามารถป้องกันปัญหาน้ำรอการระบายได้ อย่างไรก็ตามในเรื่องขยะยังคงต้องติดตามและขอความร่วมมือกับประชาชนไม่ให้ทิ้งขยะลงคลองเพราะจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ซึ่งจะให้รณรงค์อย่างต่อเนื่องคาดว่าในระยะอันใกล้นี้คงจะดีขึ้น

----------------- (วัฒนา...ทีมข่าวสภากทม. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner