คณะผู้ผลิตภาพยนตร์เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภากรุงเทพมหานคร

 ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร วันนี้( 19 ก.ย.60) เวลา 09.30 น. : ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ม.ล.สุภาพ ปราโมช ประธานสมาคมการค้าเอเชีย-จีน เพื่อการพัฒนาธุรกิจและวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะผู้ผลิตภาพยนตร์จากมณฑลเซี่ยงไฮ้เดินทางมาเยือนสภากรุงเทพมหานคร เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือแนวทางความร่วมมือถ่ายทอดวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์ไมตรีไทย-จีน ผ่านสื่อภาพยนตร์ โดยให้ความสำคัญกับสถานที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง นายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
 
 
ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความผูกพันและใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนาน ทั้งสองประเทศมีการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันมาตลอดกว่า 40 ปี อีกทั้งมีความใกล้ชิดกันในทุกด้านและทุกระดับ สภากรุงเทพมหานครได้สถาปนาความสัมพันธ์ในฐานะสภาบ้านพี่เมืองน้องกับสภาเมืองต่างๆของสาธารณรัฐประชาชนจีน อยู่กับ 5 เมือง คือ กรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ นตรคุนหมิง นครฉงชิ่ง และเมืองหังโจว ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกัน ที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมในด้านต่างๆเป็นต้นว่าด้านการศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุขและการท่องเที่ยว การเดินทางมาเยือนสภากรุงเทพมหานครของคณะฯในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านการถ่ายทอดเป็นสื่อภาพยนตร์โดยใช้สถานที่สำคัญของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนชาวจีนและชาวไทยอันจะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งๆขึ้นไป
 
 ทั้งนี้คณะผู้ผลิตภาพยนตร์จากมณฑลเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนำโดยบริษัท เซี่ยงไฮ้ เป่าซื่อ เหวินฮั่ว จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินกิจการด้านผลิตภาพยนตร์ จัดจำหน่ายภาพยนตร์การตลาดสื่อโทรทัศน์และจัดงานด้านศิลปะวัฒนธรรม วรรณกรรมและดำเนินการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านสื่อภาพยนตร์ทั่วโลก มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ให้การสนับสนุนนโยบาย one belt one rode ของรัฐบาลจีน สนับสนุนวัฒนธรรมจีนและนานาชาติอย่างยาวนาน ซึ่งประธานาธิบดีประเทศเยอรมันนี ได้มอบรางวัล Culture Communication Award ให้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีความมุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็งในด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมจีนเชื่อมโยง ควบคู่กับวัฒนธรรมของต่างประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยี่ความรู้ ทักษะความชำนาญของบุคลากร ในการพัฒนาภาพยนตร์สื่อสารด้านวัฒนธรรมโลกตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันทำให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาให้โลกใบนี้มีความสงบสุขสันติภาพสืบไป
...........................
วัฒนา ข่าวกปส./สภากทม...รายงาน
e-max.it: your social media marketing partner