foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1512384
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1662
7098
57974
1365767
202696
386415
1512384

Your IP: 54.80.227.189
2017-11-18 07:51

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

 
 นายแพทย์พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการให้ความสนับสนุนและร่วมกันพัฒนาการจัดการศึกษาทางการแพทย์ การบริการทางการแพทย์ และการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามนโยบาย “ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งตนได้เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานคร ลงนามร่วมกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รักษาการอธิบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา
 

อ่านเพิ่มเติม...

 
(13 พ.ย.60) พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 32/2560 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการ กทม.  โดยในที่ประชุมสำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตปทุมวัน และสำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้รายงานผลการดำเนินการจัดหาพื้นที่รองรับผู้ค้าที่เคยขายของในพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดระเบียบ  ซึ่งในส่วนของสำนักงานเขตสาทร ได้จัดพื้นที่บริเวณซอยเจริญกรุง 67  ข้างวัดสุทธิวรารามเป็นพื้นที่ค้าขาย สามารถรองรับผู้ค้าได้จำนวน 44 แผงค้า  ปัจจุบันมีผู้แจ้งความประสงค์เข้าค้าขายแล้ว 18 ราย  โดยเริ่มเปิดตลาดมาตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 60 กำหนดให้ขายเฉพาะอาหาร ตั้งแต่เวลา 06.00-15.00 น. และเมื่อทำการค้าแล้วผู้ค้าต้องความสะอาดรวมทั้งเก็บแผงค้าและอุปกรณ์ทุกวัน  
 

อ่านเพิ่มเติม...

(12 พ.ย. 60) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม เพื่อเร่งรัดการก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยหลังจากการผ่าตัดในการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย รวมทั้งประชาชนและนักกีฬาที่บาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...

(11 พ.ย. 60) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 และปี 2561 ของสำนักงานเขตพญาไท เพื่อใช้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตพญาไท โรงเรียนวัดไผ่ตัน และถนนในพื้นที่เขตพญาไท โดยมีนางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผู้อำนวยการเขตพญาไท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตพญาไท ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

(12 พ.ย. 60) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งร่วมปลูกซ่อมต้นเสลาบริเวณเกาะกลางเชิงสะพานข้ามคลองบางขุนศรี ถนนจรัญสนิทวงศ์-กาญจนาภิเษก เขตตลิ่งชัน โดยมีนางกรรณิการ์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายประชา พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน สำนักสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่ ผู้ประกอบการตลาดเทพเจริญ จิตอาสา ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม...

(12 พ.ย. 60) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2560 และปี 2561 ของสำนักงานเขตตลิ่งชัน เพื่อใช้ดำเนินโครงการปรับปรุงถนน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และการขุดลอกคลองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็นการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร โดยมีนายประชา พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

 
นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม (คำถาม 6 ข้อ ) โดยให้กรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความเห็น ตอบข้อซักถามของนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป กรุงเทพมหานครจึงได้สั่งการให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต รวมถึงสำนักงานปกครองและทะเบียน เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 

อ่านเพิ่มเติม...

 
(12 พ.ย.60) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ โดยดำเนินการตามนโยบาย “สะดวก” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายให้คนกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเชื่อมโยงโครงข่ายถนน บรรเทาและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตตลิ่งชัน สำนักการโยธา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 

อ่านเพิ่มเติม...

 
 (12 พ.ย. 60) เวลา 09.00 น.  นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day “ปรับภูมิทัศน์ชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ เพื่อสร้างสุขภาวะ” เพื่อเปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้เป็นพื้นที่โปร่ง ตามนโยบายสะอาด หนึ่งในภารกิจ “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะต้นแบบที่จะเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนริมทางรถไฟ โดยมี นางสมรรัตน์ อรรถนิตย์ ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา ผศ.ดร.กุลธิดา จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม ประชาชนจิตอาสา ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานกิจกรรมหน้าสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
 

อ่านเพิ่มเติม...