RSS

กทม.ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวกับกรุงมอสโก ในโอกาสครบรอบสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 20 ปี

 
(14 ธ.ค.60) เวลา 10.30 น. นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดการประชุมเพื่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงมอสโก ซึ่งกำหนดจัดขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ 20 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงมอสโก และโอกาสครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย โดยมี นายเซอร์เกย์ เชเรมิน ที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีกรุงมอสโก และหัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการต่างประเทศ ผู้แทนจากสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...

14 ธ.ค.60 สถาปนากรุงเทพมหานครครบ 45 ปี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกระชับสัมพันธ์บุคลากร

 
 (14 ธ.ค.60) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานงานวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 45 ปี โดยมี ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร คณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นตลอดวัน
 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.-กรุงมอสโก ฉลองครบรอบ 20 ปี เมืองพี่เมืองน้อง เดินหน้าความสัมพันธ์ต่อเนื่อง ปี 61-63

 
         (13 ธ.ค.60) เวลา 16.00 น. ณ บริเวณศาลาภิรมย์ภักดี สวนลุมพินี : นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเซอร์เกย์ เชเรมิน ที่ปรึกษาของนายกเทศมนตรีกรุงมอสโก และหัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการต่างประเทศ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรุงเทพมหานคร และกรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างปี พ.ศ.2561-2563 โดยมี พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ และนางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

เดินหน้าโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” มุ่งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พร้อมจัดงาน เดิน-วิ่ง สองแผ่นดิน 24 ธ.ค. นี้

 
 (13 ธ.ค. 60) นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตธนบุรี อาทิ โครงการ “ทิ้งเป็นที่…เก็บเป็นเวลา” การพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ และโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตธนบุรีแห่งใหม่ โดยมีนายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตธนบุรี ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเขตธนบุรี
 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.ประชุมคัดเลือกคกก.อิสลามแห่งประเทศไทย

 
 (13 ธ.ค. 60) เวลา 10.00 น. ณ ห้องนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยในที่ประชุมได้คัดเลือกนายอรุณ บุญชอบ อิหม่ามประจำมัสยิดดารุ๊ลมุห์ซีนีน เป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และในที่ประชุมยังมีมติให้ประธานจัดประชุมคัดเลือกตำแหน่งรองประธาน เลขานุการ และตำแหน่งอื่นๆ โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นรองประธาน จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายอับดุลเราะห์มาน เยนา ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี นายเจริญ โต๊ะมางี และนายซีรอซันคาร ปาทาน ส่วนเลขานุการ ได้แก่ นายอาหะหมัด ขามเทศทอง ทั้งนี้การคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดไปเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ใช้การเสนอชื่อจากคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งนายสมัย เจริญช่าง เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 
 

อ่านเพิ่มเติม...

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนคืบหน้าแล้ว 15% หลังปีใหม่ขึ้นโครงสร้างเสาและพื้นชั้น 4

 
(13 ธ.ค.60) เวลา 08.45 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ปลอดโรคคนเมือง ประชาชนมีสุขภาพที่ดีไม่มีภาวะเจ็บป่วยจากโรคติดต่อเรื้อรังและโรคจากการประกอบวิชาชีพ ประชาชนทุกคนได้รับบริการทางแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียมกัน ตลอดจนได้รับการช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยขั้นวิกฤติ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการแพทย์ สำนักงานเขตบางขุนเทียน และผู้แทนจาก บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน

อ่านเพิ่มเติม...

เตรียมวางท่อยกระดับถนนอนามัยงามเจริญ พร้อมปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองย่านบางขุนเทียน

 
(13 ธ.ค.60) เวลา 07.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการปรับปรุงถนนอนามัยงามเจริญ และโครงการปรับปรุงก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองในพื้นที่เขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางขุนเทียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.ร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เปิดสอนหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ รร.ผู้สูงอายุเขตยานนาวา

 
(13 ธ.ค.60) นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนา “โรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ยุคไทยแลนด์ 4.0” พร้อมเปิดป้ายโรงเรียนผู้สูงอายุเขตยานนาวา ณ อาคารฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตยานนาวา 
 

อ่านเพิ่มเติม...

ผว.กทม.ตรวจเยี่ยมตลาดประชารัฐสี่แยกทศกัณฑ์ คืนความสุขให้ผู้ค้าและผู้ซื้อ

 
(13 ธ.ค. 60) เวลา 07.30 น. : พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ค้าและผู้ประกอบการตลาดสี่แยกทศกัณฑ์ เขตบางแค ซึ่งเป็นหนึ่งใน 13 ตลาด ตามโครงการ “ตลาดประชารัฐกทม. คืนความสุข” เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยที่ไม่มีสถานที่ขายของ  โดยเพิ่มพื้นที่ค้าขายด้วยการขยายตลาดที่มีอยู่เดิม เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาด และพัฒนาพื้นที่เพื่อเปิดเป็นตลาดแห่งใหม่  เพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้จำหน่ายสินค้าแต่ละกลุ่มประเภท  ในแต่ละระดับต่างๆ  ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  และพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา  รมว.กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัด “ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข" โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร  กลุ่มผู้มีรายได้น้อย  และผู้ที่เคยขายของในพื้นที่จัดระเบียบทางเท้าเดิม จำนวน 11,033 ราย  นอกจากนั้นยังใช้พื้นที่ดังกล่าวในการส่งเสริมอาชีพ  โดยการจัดจำหน่ายสินค้าของดี 50 เขตอีกด้วย
 
 

อ่านเพิ่มเติม...