foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2991771
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8642
13904
80368
2789439
385853
503863
2991771

Your IP: 50.19.34.255
2018-02-23 13:10

Facebook กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

 (3 ก.พ. 61) เวลา 09.00 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการลูกช้างคัพ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 ก.พ. 61 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและพลานามัยให้แก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักการออกกำลังกาย ปลูกฝังทักษะการแข่งขันทางด้านกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด โดยมี นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) คณะผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักการศึกษา กทม. คณะนักกีฬาและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครอง จำนวน  2,720 คนร่วมพิธี ณ ศูนย์เยาชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 

อ่านเพิ่มเติม...

(3 ก.พ.61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบการใช้งานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยมีมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตดินแดง สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตดุสิต ผู้แทนบริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการจำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

( 3 ก.พ. 61 )เวลา 01.55 – 04.15 น. นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  พร้อมด้วย นางวันทนีย์  วัฒนะ  รองปลัดกรุงเทพมหานคร   นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กรมสรรพสามิต  กรมควบคุมโรค กรมกิจการเด็ก และ สน.บางมด ลงพื้นที่ตรวจผับ infinity Indy ตลาดอินดี้ เขตจอมทอง ตามคำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558

อ่านเพิ่มเติม...

(2  ก.พ. 61) เวลา 17.00 น. นางวรรณวิไล  พรหมลักขโณ  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ล่องเรือกินปู ดูวิถีชาวทะเลบางขุนเทียน” ประจำปี 2561  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1- 5 ก.พ.นี้ เวลา 09.00 - 21.00 น. ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน

อ่านเพิ่มเติม...

 
      (2 ก.พ.61) เวลา 13.30 น. : นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรุงเทพมหานคร(ศปท.กทม.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ให้แก่หน่วยงานในสังกัด โดยมี ผู้บริหารสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว สำนักการศึกษา สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ประกอบด้วย เขตธนบุรี เขตคลองสาน เขตจอมทอง เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เขตบางกอกน้อย

อ่านเพิ่มเติม...

(2 ก.พ. 61) เวลา 13.30 น. : นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านการแพทย์) รุ่นที่ 13 โดยมี นายแพทย์ชาลี วชิรศรีสุนทรา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ สำนักการแพทย์ กทม.

อ่านเพิ่มเติม...

 
(2 ก.พ. 61) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครอย่างครบวงจร เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2564) สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี นายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชูปัญญา คณะอนุกรรมการด้านผู้สูงอายุ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายอภิชัย จันทรเสน รองประธานอนุกรรมการติดตามสิทธิผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร ศาสตราจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ ผู้แทนกรรมการ อาทิ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง 
 

อ่านเพิ่มเติม...

(1 ก.พ. 61) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับ ดร.เทโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (WHO) และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานกรณีตัวอย่างการบริการระดับปฐมภูมิ และการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี และชุมชนพระเจน เขตปทุมวัน โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้บริหารสำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

(1 ก.พ. 61) เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายศุภพงษ์ กฤษณพันธ์ นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี และนายธรรมรัตน์ หวั่งหลี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย NOW ทำจริงเห็นผลจริง ของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ พร้อมทั้งตรวจสอบการทำงานและประสิทธิภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการฉับไวใสสะอาด (BFC) ที่ให้บริการประชาชน ของสำนักงานเขต โดยมีผู้อำนวยการเขต ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม...