foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1542295
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8335
10006
25336
1454410
232607
386415
1542295

Your IP: 54.81.195.240
2017-11-21 17:08

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

 
(10 พ.ย.60) เวลา 11.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจสถานที่ก่อสร้างสถานีดับเพลิงย่อยสวนหลวง โดยดำเนินการตามนโยบาย “ปลอดภัย” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายให้ประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งทรัพย์สิน ชุมชน และสังคมมีความปลอดภัย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุอัคคีภัย โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการโยธา สำนักงานเขตประเวศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ 39 เขตประเวศ
 

อ่านเพิ่มเติม...

(10 พ.ย. 60) เวลา 10.00 น. : นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์บ้านไม้โบราณของชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬ โดยกรุงเทพมหานครได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและกำหนดแนวทางการอนุรักษ์บ้านไม้โบราณบริเวณป้อมมหากาฬขึ้น โดยมี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง เป็นรองประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย รองศาสตราจารย์ยงธนิศร์ พิมลเสถียร นักวิชาการ  พันโทโชคดี อัมพรดิษฐ์ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ 1 ผู้แทนคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า อธิบดีกรมศิลปากร เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน  ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง ผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการกองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สำนักผังเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้าฝ่ายจัดรูปที่ดิน กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สำนักผังเมือง และหัวหน้าฝ่ายวางผังปรับปรุงฟื้นฟูเมือง กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สำนักผังเมือง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมชั้น 6 สภากรุงเทพมหานคร
 

อ่านเพิ่มเติม...

  จากนโยบาย “สะดวก” ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางและใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก โดยการบริหารจัดการน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ วันนี้ (10 พ.ย.60) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบการทำงานหลังเปิดใช้งานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตในพื้นที่ ผู้แทนบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 

อ่านเพิ่มเติม...

            (10 พ.ย. 60) นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการเกียกกาย โดยดำเนินการตามนโยบาย “สะอาด”การบริหารราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร ซึ่งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีเป้าหมายให้ประชาชนกรุงเทพมหานครได้รับความสะดวก ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการติดต่อราชการ โดยมีนายบรรลือ สุกใส ผู้อำนวยการเขตดุสิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตดุสิต สำนักการโยธา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานโครงการฯ บริเวณแยกเกียกกาย เขตดุสิต

 

อ่านเพิ่มเติม...

          (10 พ.ย. 60) เวลา 13.30 น. นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ โดยมีนางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการประสานงานฯ ผู้บริหารเขตกลุ่มเขตกรุงธนใต้ ประกอบด้วย เขตภาษีเจริญ บางแค บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ ราษฎร์บูรณะ และเขตหนองแขม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 สำนักงานเขตหนองแขม 

 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 เดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ยึดประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่เป็นศูนย์กลาง
 
(10 พ.ย. 60) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2560 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2 เขตดินแดง
 

อ่านเพิ่มเติม...

          (10 พ.ย. 60) เวลา 13.30 น. นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นคำขออนุญาต ณ จุดเดียวตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 14 ที่กำหนดว่า “ในกรณีจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้คณะรัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาต เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคำขอตามกฎหมายว่าด้วยการขออนุญาตขึ้น...” โดยมีภาคีความร่วมมือในการพัฒนาระบบทั้ง 18 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมปศุสัตว์ กรมวิชา การเกษตร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานประกันสังคม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองบัญชาการตำรวจนครบาล การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ในพิธีเปิดงานสัมมนา “Digital Government Summit 2017 : เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล” ซึ่ง ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานอีเดน ชั้น 1 Central World 
 

อ่านเพิ่มเติม...

 (10 พ.ย. 60) เวลา 13.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจอาคารจอดยานยนต์ที่ตลาดสวนมะลิ ถ.เฉลิมเขต 2 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โดยมีนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร นายยอดขวัญ จุณณะปิยะ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ 
 

อ่านเพิ่มเติม...

 (9 พ.ย. 60) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ตามความผิดในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 และ 157 ประกอบมาตรา 83 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 11 และมาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 82 (1) (2) มาตรา 83 (3) มาตรา 85 (1) (7) ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 มาตรา 44 จากฐานความผิดการจัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้า มูลค่ากว่า 39 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณลานคนเมือง เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา ว่า ขณะนี้กรุงเทพมหานครได้รับหนังสือจากทาง ป.ป.ช. แล้ว และจะเร่งดำเนินการตามขั้นตอนโดยด่วนที่สุดต่อไป
 

อ่านเพิ่มเติม...