RSS

กทม. เสริมผิวจราจรแก้ปัญหาน้ำท่วมขังย่านคลองเตยและวัฒนา

 

          (22 มิ.ย. 60) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเสริมผิวจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขตคลองเตยและเขตวัฒนา ประกอบด้วย ถนนพระรามที่ 3 บริเวณหน้าตลาดปีนัง และถนนสุนทรโกษา บริเวณห้าแยก ณ ระนอง ซอยสุขุมวิท 22 ถนนพระรามที่ 4 ถึงบริเวณแยกซอยสุขุมวิท 2 เขตคลองเตย ซอยสุขุมวิท 29 บริเวณแยกพร้อมศรี จากซอยพร้อมมิตร ถึงซอยอนุบาลมิตรเด็ก เขตวัฒนา โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ว่าที่ร้อยตรีบุญธรรม หุยประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตคลองเตย สำนักงานเขตวัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

         

อ่านเพิ่มเติม...

เดินหน้าตอกเข็มศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ คืบหน้ากว่า 8%

 

          (22 มิ.ย. 60) เวลา 10.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักการแพทย์ บริษัท อาคาร33 จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้า ณ ห้องประชุมบริเวณสถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม

         

อ่านเพิ่มเติม...

มอบโล่เกียรติคุณและยินดีกับนักเรียนและโรงเรียนในสังกัดกทม. ที่ได้คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET สูง

 

            (22 มิ.ย. 60) เวลา 13.45 น. นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณและหนังสือรับรองแก่โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET สูงกว่าร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่อเนื่อง 3-5 ปี และนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2559 โดยมี นายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2560 ติวเข้มเจ้าหน้าที่ ลดความสูญเสียจากเหตุสาธารณภัยในเมืองกรุง

 

          (22 มิ.ย. 60) เวลา 09.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2560 หัวข้อเรื่อง การบัญชาการทางการแพทย์ฉุกเฉินในเหตุสาธารณภัยและภัยพิบัติ ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร รวมทั้งบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานในเครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ และห้องประชุมพี เอ ไนติงเกล อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสมชาย จึงมีโชค รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักการแพทย์ กทม. และผู้เข้าประชุม จำนวน 100 คน ร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 

อ่านเพิ่มเติม...

สร้างนักบริหารเมืองหลวงมืออาชีพ รับกระแสการเปลี่ยนแปลงโลก

 

          (22 มิ.ย. 60) เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน : น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร บรรยายหัวข้อ “การบริหารจัดการในกระแสการเปลี่ยนแปลงโลก” แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง รุ่นที่ 12 ซึ่งเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น อำนวยการระดับต้น อำนวยการระดับสูง และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภายนอกและรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์และเสนอแนวทางการบริหารจัดการมหานครในมิติต่างๆ เช่น  โครงสร้างพื้นฐานของเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  และการให้บริการสาธารณะ ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน

         

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าฯ อัศวินแนะนำประชาชนติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังก่อนออกจากบ้าน

 

          พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝนเมื่อเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา  กรุงเทพมหานครมีฝนตกหนักถึงหนักมากจำนวนกว่า 100 มม. และมีฝนตกชุกหนาแน่นในหลายพื้นที่ โดยมีปริมาณฝนสะสมที่ตกเฉพาะในเดือน พ.ค. มากถึง 504 มม. ซึ่งสูงกว่าค่าปกติมากกว่า 2 เท่าตัว ส่วนในสัปดาห์นี้ ในช่วงวันที่ 22-25 มิ.ย. จะมีฝนตกร้อยละ 60 ของพื้นที่ในช่วงบ่ายถึงค่ำและตกหนักในบางแห่ง และจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงประมาณเดือน ต.ค.

         

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้ว่าฯ อัศวิน ตรวจการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ คืบหน้ากว่า 80%

ผู้ว่าฯ อัศวิน ตรวจโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา คืบหน้ากว่า 87% คาดพร้อมเปิดใช้กลางเดือน ส.ค. นี้

          (21 มิ.ย. 60) เวลา 10.00 น. ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างสถานีสูบน้ำเกียกกาย ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 เขตบางซื่อ : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ฯ ซึ่งขณะนี้มีความก้าวหน้า 87.70% และมีกำหนดจะทำการทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำในวันที่ 1 ส.ค. 60 โดยมีนายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวตรีดาว อภัยวงศ์ โฆษกกรุงเทพมหานครและที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ คณะผู้บริหารเขตบางซื่อ และผู้บริหารบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด(มหาชน) ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการก่อสร้าง

         

อ่านเพิ่มเติม...

เริ่มแล้ว “สงขลาเกมส์” กทม. ส่งทัพนักกีฬาร่วมแข่งขันกว่าพันคน

 

          (20 มิ.ย. 60) พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นำคณะนักกีฬากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา โดยมี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด

           

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เดินหน้าโครงการบำบัดน้ำเสียธนบุรี เล็งใช้ที่ดินริมคลองวัดไชยทิศเขตบางกอกน้อย

 

          (21 มิ.ย. 60) เวลา 09.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียธนบุรี โดยมีนางสุทธิมล เกษสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายประชา พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางกอกน้อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปโครงการ ณ บริเวณริมคลองวัดไชยทิศ ถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ เขตบางกอกน้อย

 

       

อ่านเพิ่มเติม...