กทม. จัดประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560-2579

 

          (15 มิ.ย. 60) เวลา 11.30 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2560-2579 กรุงเทพมหานคร (Promotion and Prevention Excellence Strategic Plan Forum 2017-2036 : Bangkok) โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักอนามัย กทม. กรมอนามัย นักวิชาการอิสระ และภาคีเครือข่าย ร่วมประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่

       

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. ร่วมพิธีเททอง พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ “อริยวงศ์” เนื่องในมงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา

 

            (15 มิ.ย. 60) เวลา 12.30 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ น.ส.ปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายยุทธพันธุ์ มีชัย เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน (อมฺพรหมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ “อริยวงศ์” เนื่องในมงคลสมัยพระชนมายุ 90 พรรษา โดยมีท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

      

อ่านเพิ่มเติม...

นักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 30 เสนอผลงานกรุงเทพฯ สร้างสุข ผู้สูงวัย หัวใจ 4.0

 

          (15 มิ.ย. 60) เวลา 10.00 น. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ หลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 30 ภายใต้ชื่องาน “กรุงเทพฯ สร้างสุข ผู้สูงวัย หัวใจ 4.0” เป็นการนำเสนอผลการวิจัย “ปัจจัยที่มีผลต่อการออกกำลังกายและร่วมกิจกรรมนันทนาการของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร” และนอกจากนี้ยังมีการจัดบูธ “การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว Healthy Aging” “ดิจิตอล 4.0 Smart Aging” “ชุมชนต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (ชุมชนสงวนคำ)” และ “การฝึกอาชีพดอกไม้จันทน์จากใจถวายพ่อหลวง” ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 30 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นางอำไพ สินสถาพรพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร คณะอาจารย์ที่ปรึกษาและนักบริหารมหานครระดับต้นรุ่นที่ 30 ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.

 

อ่านเพิ่มเติม...

เทศกิจยุค “ผู้ว่าฯ อัศวิน” เพิ่มความเข้ม จัดระเบียบทางเท้า-ที่สาธารณะ

 

        (14 มิ.ย. 60) นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ประชุมมอบนโยบายหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 เขต โดยมี นายสัจจะ คนตรง ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ และคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักผังเมือง กทม.2 ดินแดง

          รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจมุ่งมั่นดำเนินงานตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในประเด็นหลักๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1. เรื่องบาทวิถี โดยหลังจากที่กทม. ได้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยบนบาทวิถีไปแล้วนั้น แต่ปรากฏว่าในปัจจุบันผู้ประกอบการ เจ้าของร้าน กลับนำสิ่งของภายในร้านออกมาตั้งวางหน้าร้านและรุกล้ำทางเท้าซึ่งเป็นทางเดินสัญจรของประชาชนเสียเอง ทำให้มีประชาชนร้องเรียนว่า กทม. ปล่อยปละละเลย ดังนั้นจึงกำชับให้เทศกิจกวดขันผู้ค้า และดูแลรักษาบาทวิถีให้คงความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเข้มงวด 2. กวดขันห้ามมิให้มีรถจักรยานยนต์ขับขี่บนทางเท้าโดยเด็ดขาด เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน 3. ป้ายโฆษณาให้ดำเนินจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายออกให้หมด รวมทั้งเก็บป้ายไวนิลบริเวณชานหลังคาที่สร้างความสกปรกรกรุงรังด้วย

    

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มเขตกรุงเทพใต้จัดอบรมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยรอบเส้นทางรถไฟฟ้า BTS และพื้นที่ใกล้เคียง

 

            (15 มิ.ย. 60) เวลา 14.00 น. ดร.วัลลัภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยรอบเส้นทางรถไฟฟ้า BTS กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องศาลาไทย ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนัก ให้ความสำคัญและร่วมมือกันในการเฝ้าระวังภัย โดยมี นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.กำธร อุ่ยเจริญ ผู้กำกับการกลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (อีโอดี) คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ประกอบด้วย เขตวัฒนา บางรัก บางนา พระโขนง คลองเตย ยานนาวา สาทร สวนหลวง บางคอแหลม และเขตปทุมวัน ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลลุมพินี สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน ร้อย.รส.ที่2 ม.1 พัน1 รอ. ผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ห้างร้าน และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมประชุม

 

       

อ่านเพิ่มเติม...

เจ้าหน้าที่ผนึกกำลังเข้มจัดระเบียบทางเท้าสยามสแควร์

 

          (14 มิ.ย. 60) ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้มีการผนึกกำลังระหว่างหลายหน่วยงาน รวมจำนวน 170 นาย ประกอบด้วย สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด กทม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สน.ปทุมวัน ทหาร ม.พัน 2 รอ. และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการร่วมกวดขันจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย คืนทางเท้าอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรบริเวณสยามสเเควร์ ซึ่งได้มีการเริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 59 ที่ผ่านมา โดยมีนายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายยุทธพันธุ์ มีชัย เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสัจจะ คนตรง ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นางมรกต สนิทธางกูร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีปล่อยแถว บริเวณหน้าสยามสเเควร์ เขตปทุมวัน

       

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เพิ่มเครื่องสูบน้ำย่านลาดพร้าว 85 คลองเจ้าคุณสิงห์

      

    (14 มิ.ย. 60) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสาโรจน์ สามารถ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณ ซ.ลาดพร้าว 85 บริเวณคลองเจ้าคุณสิงห์ โดยมีนายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ และเขตวังทองหลาง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณปากซอยลาดพร้าว 85 เขตวังทองหลาง

 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. มอบเงินที่พักชั่วคราวแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดไผ่ตัน

 

            (14 มิ.ย. 60) เวลา 11.00 น. ณ ศาลาริมน้ำวัดไผ่ตัน เขตพญาไท : นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ประชาชนผู้สบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 60 เวลา 14.36 น. จากชุมชนวัดไผ่ตัน ซอยพหลโยธิน 6 เขตพญาไท เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าส่วนการดำเนินการเรื่องเงินสงเคราะห์ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ให้การช่วยเหลือเงินค่าที่พักอาศัยชั่วคราว ประกอบด้วย บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังจะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวละ 3,000 บาท จำนวน 58 ครอบครัว และบ้านเรือนเสียหายบางส่วนจะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวละ 1,500 บาท จำนวน 2 ครอบครัว นอกจากนี้ยังได้มอบเงิน ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนของโรงเรียนวัดไผ่ตัน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนวัดไผ่ตัน จำนวน 4 ราย โอกาสนี้ได้มอบเงินสินไหมมรณกรรมของ นายจรัส ศรีพิลัย พนักงานทั่วไป (กวาด) ซึ่งถูกรถยนต์เฉี่ยวชนจนเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่กวาดถนนบริเวณริมทางเท้า ปากซอยประดิพัทธ์ 14 ของเช้าวันที่ 14 มิ.ย. 60 เวลา 05.30 น. ให้แก่ทายาท โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. ผู้อำนวยการเขตพญาไท ผู้แทนจากสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ กองทหารพลาธิการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพญาไท ร่วมพิธี

อ่านเพิ่มเติม...

ส่งกำลังใจนักกีฬากทม. ไปร่วม “สงขลาเกมส์”

(13 มิ.ย. 60) เวลา 16.00 น. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร มอบโอวาทแก่นักกีฬากรุงเทพมหานครที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ณ จังหวัดสงขลา พร้อมมอบเงินสนับสนุนนักกีฬา จำนวน 22,636,143 บาท โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการดำเนินงาน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และนักกีฬากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าองค์พระพุทธนวราชบพิตร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3761898
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
11379
11968
49029
3630358
219405
471627
3761898

Your IP: 54.80.115.140
2018-04-19 16:49

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์