RSS

กทม.ระดมหัวหน้าหน่วยงานทบทวนแผนฯ ประจำปี 62ให้สอดคล้องกับแผนงบประมาณ

(2 ก.ย. 60) เวลา 09.00 น. : นางวรรณวิไล พรหมลักโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในกลุ่มผู้บริหารต่อกระบวนการและความสำคัญของการจัดทำแผน รวมทั้งการใช้แผนในการผลักดันการพัฒนากรุงเทพมหานคร และการบูรณาการแผนงานกับแผนเงินให้มีความสอดคล้องกัน โดยมีนายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางวันทนีย์ วัฒนะ นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการเขต ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนฯ จำนวน 280 คน ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.แจงโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยาไม่ขวางทางระบายน้ำ

นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ชี้แจงประเด็นการดำเนินโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ตามที่คอลัมนิสต์กะบังลม นสพ.ผู้จัดการรายวัน กล่าวถึงการดำเนินโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาของ กทม. ว่า “…ไม่ควรมีการกีดขวางทางระบายน้ำ พร้อมย้อนแย้งว่าโครงการดังกล่าวขัดแย้งกับแนวทางของ กทม. ที่ไปรุกไล่ที่อยู่อาศัยคนจนบริเวณริมคลองต่างๆ รวมทั้งเห็นว่าการให้ข้อมูลของ กทม.ที่ระบุว่าระดับทางเลียบแม่น้ำที่สร้างขึ้นพ้นจากระดับน้ำสูงสุดใน 50 ปีนั้น เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากสถานการณ์ปริมาณน้ำเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้”   

อ่านเพิ่มเติม...

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน “วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน” ประจำปี 2560

(1 ก.ย. 60) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เสด็จไปทรงเป็นประธานในงาน “วันร่วมจิตต์เสริมพลังใจให้เยาวชน” ประจำปี 2560 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. โดยมี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางวาสนา ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำกรุงเทพมหานคร นางขนิษฐา บุญราช รองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ หม่อมราชวงศ์ พร้อมฉัตร สวัสดิวัตน์ รองประธานกรรมการดำเนินงานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ เฝ้ารับเสด็จ

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ

(1 ก.ย.60) เวลา 11.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ป้อมมหากาฬ โดยมีนายวุฒิชัย บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพระนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

เร่งปรับปรุงผิวจราจรและทางเท้าถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี คืบหน้าแล้วกว่า 75%

(1 ก.ย.60) เวลา 10.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจงานปรับปรุงผิวจราจรคันหินและทางเท้าถนนพระรามที่ 6 ช่วงจากสี่แยกอุรุพงษ์ถึงสะพานข้ามคลองสามเสน เขตราชเทวี โดยมีนายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตราชเทวี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.เตรียมซ่อมปรับปรุงสะพานพระราม 8 หลังเปิดใช้งานมาแล้ว 15 ปี

(1 ก.ย.60) เวลา 08.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายโกสิน เทศวงษ์ ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสะพานพระราม 8 โดยมีนายสุราษฎร์ เจริญชัยสกุล รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตพระนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักการแพทย์ กทม. ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 60

        (1 ก.ย. 60) เวลา 11.30 น. : นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เส้นทางที่ภูมิใจ สู่เส้นชัยที่ภาคภูมิ" และมอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่เกษียณอายุราชการของสำนักการแพทย์ จำนวน 77 คน โดยมี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายพิชญา นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดงาน ณ ห้องปรินซ์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.จับมือพาณิชย์ เดินหน้าช่วยแผงลอย-ลดภาระค่าครองชีพผู้มีรายได้น้อย

(1 ก.ย. 60) เวลา 10.00 น. : พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานร่วมส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการในชุมชนและลดภาระค่าครองชีพประชาชน โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายยุทธพันธุ์ มีชัย เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.ต.ภาณุรัตน์ มีเพียร ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายวิเชียร ชวลิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายชัยพร ชยานุรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม คณะผู้บริหารสำนักงานการตลาด ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2 เขตดินแดง
 

อ่านเพิ่มเติม...

กทม.ร่วมงานครบรอบ 32 ปี สถาปนาสำนักเทศกิจ

(1 ก.ย. 60) เวลา 10.00 น. : นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร  ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเทศกิจ ครบรอบ 32 ปี โดยมี นายสัจจะ คนตรง ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม ณ สำนักเทศกิจ  เขตธนบุรี
 

อ่านเพิ่มเติม...