กอร.รส. บูรณาการร่วมทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนที่มากราบสักการะพระบรมศพ

 

            (14 มิ.ย. 60) พล.ต.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วย พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร บริรักษ์กุล ผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ร่วมหารือการอำนวยความสะดวก การดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้ประชาชนที่มากราบบังคมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) ณ เต็นท์กองอำนวยการร่วมฯ สนามหลวง

   

       รองแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า กองทัพบกได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ตำรวจ กระทรวง ทบวง กรม และอาสาสมัคร ในการดูแลความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทางมากราบพระบรมศพอย่างเต็มที่ทั้งด้านการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ การจัดระเบียบการจราจร และความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ทั้งนี้ในแต่ละวันจะมีจัดเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูแลประชาชน รวมวันละประมาณ 6,500 คน และการดูแลรักษาควาความปลอดภัยในพื้นที่นั้นได้แบ่งพื้นที่เป็น 2 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ชั้นนอก และพื้นที่ชั้นใน สำหรับประชาชนที่จะผ่านเข้ามาบริเวณพระบรมมหาราชวังและสนามหลวงจะต้องผ่านจุดคัดกรองที่มีอยู่บริเวณโดยรอบ จำนวน 5 จุด พร้อมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ทั่วถึงได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ เทศกิจ และจิตอาสา ร่วมกันออกตรวจทั่วพื้นที่เป็นระยะด้วย นอกจากนี้ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยและแจ้งเหตุเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุผิดปกติให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อเป็นการช่วยกันป้องกันการเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ต่างๆ ถึงแม้ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่อยู่แล้ว แต่ในอนาคตอาจยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันภัยด้วยการเพิ่มความถี่ในการตรวจความเรียบร้อยให้มากขึ้น

          ด้าน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามสภาพความเป็นจริง มีการดูแลความสะอาดของพื้นที่ถือเป็นงานหนักอย่างหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนนั้นได้ดำเนินการให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเข้ากราบสักการะพระบรมศพฯ รวมถึงการจัดพื้นที่โดยรอบให้มีความสวยงาม สมพระเกียรติ นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมออกตรวจพื้นที่เพื่อดูแลความปลอดภัยบริเวณโดยรอบของพื้นที่ด้วย อีกทั้งมีการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยและแจ้งเหตุเพื่อเป็นส่วนสำคัญในการร่วมเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุ รวมถึงแจ้งเหตุต้องสงสัยในพื้นที่ต่างๆ ด้วย ซึ่งจะมีการขยายการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาความปลอดภัยและแจ้งเหตุให้ครอบคลุมทุกเขตต่อไปด้วย  สำหรับการเพิ่มระดับในการดูแลความปลอดภัยพื้นนี้นั้น ในอนาคตอาจมีการขยายจุดคัดกรองให้ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้น รวมถึงส่งเจ้าหน้าที่ลงชุมชนบริเวณใกล้เคียง เช่น ถนนข้าวสาร เพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชนและสถานประกอบการถึงความผิดปกติ รวมถึงการทำความรู้จักหรือมีข้อมูลผู้ที่เข้าพักอาศัยในคอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ หรือชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในพื้นที่

          ผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน กล่าวว่า ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้รับมอบภารกิจในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนรวมถึงพื้นที่บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ซึ่งจุดคัดกรองที่มีอยู่ 5 จุดนั้นจะใช้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 27 ต.ค. 60 สำหรับการดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนนั้นปัจจุบันได้ทำอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอยู่แล้ว พร้อมกันนี้ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และอาสาสมัครในการเป็นหูเป็นตาเพื่อป้องกันเหตุอย่างต่อเนื่องต่อไป

                                                          -----------------                  (พัทธนันท์...กปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner