เจ้าหน้าที่ผนึกกำลังเข้มจัดระเบียบทางเท้าสยามสแควร์

 

          (14 มิ.ย. 60) ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้มีการผนึกกำลังระหว่างหลายหน่วยงาน รวมจำนวน 170 นาย ประกอบด้วย สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด กทม. เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สน.ปทุมวัน ทหาร ม.พัน 2 รอ. และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการร่วมกวดขันจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย คืนทางเท้าอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรบริเวณสยามสเเควร์ ซึ่งได้มีการเริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 59 ที่ผ่านมา โดยมีนายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายยุทธพันธุ์ มีชัย เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายวันชัย ถนอมศักดิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายสัจจะ คนตรง ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นางมรกต สนิทธางกูร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมพิธีปล่อยแถว บริเวณหน้าสยามสเเควร์ เขตปทุมวัน

       

   ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความภูมิใจในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครทุกคนที่อำนวยความสะดวกและมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน พื้นที่บริเวณสยามสแควร์แห่งนี้เป็นจุดหนึ่งในหลายจุดของกรุงเทพมหานครที่เป็นจุดเป้าหมายของนักท่องเที่ยว และเป็นจุดที่ประชาชนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็นับว่าเป็นหน้าตาของกรุงเทพมหานครอย่างยิ่ง อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เห็นถึงการพัฒนากรุงเทพมหานครให้มี

 

ภาพลักษณ์ที่ไม่แตกต่างกับมหานครใหญ่ๆทั่วโลก แต่เมื่อมีความคับคั่ง สิ่งที่คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครจะต้องเข้ามาดูแลประชาชนจึงเป็นสิ่งที่ควบคู่กัน เพราะเหตุร้ายต่างๆอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และสิ่งที่กรุงเทพมหานครโดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้มอบภารกิจและความไว้วางใจแก่ทุกคนไว้ ณ ที่นี้ คือ ต้องร่วมกันอำนวยความสะดวกและดูแลสวัสดิภาพให้แก่พี่น้องประชาชน ที่ผ่านมาจุดต่างๆในกรุงเทพมหานครตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สยามสแควร์ ถนนสีลม ถนนสุขุมวิท คลองถม ปากคลองตลาด นับว่าเป็นจุดเสี่ยงต่อเหตุร้ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือเรื่องความไม่สะดวกสบายของประชาชน และเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคม ซึ่งก็อาจจะมีผู้ที่ไม่ปรารถนาดีต่อบ้านต่อเมืองนับตั้งแต่ที่ได้ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้ามาเป็นระยะเวลา 7 เดือนที่ผ่านมา ทุกคนได้มีส่วนสำคัญในการช่วยกรุงเทพมหานครดูแลพื้นที่ทางเท้าให้มีความสะดวกมากขึ้น แต่ก็พบว่ายังมีบางจุดที่มีผู้ฝ่าฝืนอยู่บ้างพอสมควร เพราะฉะนั้นในทุกจุดที่จะมีการปฏิบัติร่วมหรือมีการตรวจอย่างเช่นในครั้งนี้ ก็ต้องขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้มแข็งและตระหนักตลอดเวลาว่า “เหนื่อย เหนื่อยด้วยกัน ภูมิใจ ภูมิใจด้วยกัน” ทั้งหมดนี้เป็นเป้าหมายสำคัญของกรุงเทพฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความเหนื่อยนี้จะเป็นความสุขที่ท่านได้มอบให้แก่พี่น้องประชาชน

          ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า วันนี้กรุงเทพมหานครได้ตั้งวงรอบในการที่จะตรวจจุดสำคัญต่างๆ สิ่งที่น่าภาคภูมิใจประการหนึ่งคือ ทุกๆ คนไม่ได้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนได้สัญจรเพียงอย่างเดียว แต่บริเวณนี้เป็นบริเวณสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องใช้ชีวิตไม่ใช่แค่เดินมาซื้อของ แต่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางกลับบ้านหรือใช้บริเวณทางเท้าดังกล่าวในการที่จะเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนที่จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนและข้าราชการทั้งหลายซึ่งก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจปทุมวัน ที่ได้ดูแลพื้นที่ทางเท้าของสยามสแควร์โดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ประชาชนได้สัญจรไป-มาได้โดยสะดวก และมั่นใจว่าหากจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นจะสามารถเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที เพราะการเคลื่อนตัวสามารถทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

                                                          -----------------                  (นักบุญ...กปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner