ตรวจการปรับปรุงสวนหนองจอกและการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน

ติดตามการปรับปรุงสวนหนองจอกและสะพานลอยคนเดินข้ามถนนราษฎร์อุทิศ-เลียบวารี
(14 ก.ค.61) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงสวนหนองจอก เขตหนองจอก และการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ-ถนนเลียบวารี เขตมีนบุรี โดยมีนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการปรับปรุงสวนหนองจอก เขตหนองจอกเริ่มต้นสัญญาวันที่ 25 มิ.ย.61 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 ต.ค.61 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ประกอบด้วย การก่อสร้างกำแพงกันดินค.ส.ล. ความยาว 149 ม. ก่อสร้างลานท่าน้ำพื้นที่ประมาณ 64.50 ตร.ม. งานปรับพื้นที่ประมาณ 64.50 ตร.ม. งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอก ขณะนี้ผลงานที่ทำได้ 5 % ผู้รับจ้างได้สูบน้ำออกจากสระ รื้อทางเท้าเดิม และก่อสร้างรั้วชั่วคราว สำหรับการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ-ถนนเลียบวารี เขตมีนบุรี สำนักการโยธาได้ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดอุบัติเหตุทางถนนป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามถนน 11 แห่ง บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ-ถนนเลียบวารี ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ 5 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 4 แห่ง ติดปัญหาที่ดินบริเวณจุดที่จะก่อสร้าง 1 แห่ง และยกเลิกบริเวณแยกบาแล 1 แห่ง ผลงานที่ทำได้ 68%
 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงสวนหนองจอกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำชับผู้รับจ้างให้ปิดกั้นพื้นที่ปรับปรุงให้เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนที่มาใช้บริการสวนหนองจอกเพื่อออกกำลังกายและพักผ่อน ส่วนการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนน บริเวณถนนราษฎร์อุทิศ-ถนนเลียบวารี เขตมีนบุรี ได้มอบหมายให้สำนักการโยธากำหนดจุดใหม่ที่เหมาะสมในการก่อสร้าง รวมทั้งพิจารณาขยายอายุสัญญา นอกจากนี้ได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการก่อสร้างสะพานลอยในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner