ขยายถนนประชาร่วมใจจาก 2 เป็น 4 ช่องรองรับการจราจร

ขยายถนนประชาร่วมใจจาก 2 เป็น 4 ช่องรองรับการจราจรแนวตะวันออก-ตะวันตก
(14 ก.ค.61) เวลา 14.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด การคมนาคมมีความคล่องตัวไม่แออัด เชื่อมโยงโครงข่ายถนนและเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร โดยมีนายสมพงษ์ เวียงแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา นางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตในพื้นที่โครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี เริ่มต้นสัญญาวันที่ 30 ก.ย.60 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 ก.ย.62 ระยะเวลาการก่อสร้าง 720 วัน เป็นการขยายผิวจราจรแอสฟัลต์จากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนนิมิตใหม่ สิ้นสุดโครงการบริเวณถนนมิตรไมตรีแยกคู้คลองสิบ พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ข้ามคลอง จำนวน 10 แห่ง เขื่อนกันดินตามแนวคลอง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องหมายจราจร ทั้งนี้ถนนประชาร่วมใจเดิมเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร เขตทางกว้างประมาณ 30 ม. ระยะทางประมาณ 8.2 กม. เป็นถนนแนวตะวันออก-ตะวันตก เริ่มจากถนนนิมิตใหม่ถึงถนนมิตรไมตรี มีแนวโครงข่ายการจราจรขนานกับถนนราษฎร์อุทิศถึงถนนเลียบวารี ซึ่งปัจจุบันพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการขยายตัวของชุมชนและการพัฒนาพื้นที่ เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมทั้งสภาพผิวจราจรบางส่วนชำรุดเสียหาย ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกสบาย อาจก่อให้เกิดอันตรายในการเดินทางสัญจร ปัจจุบันผลงานการก่อสร้างโครงการดังกล่าวคืบหน้าแล้ว 6.68% โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินงานปูแผ่นใยสังเคราะห์ งานทรายคันทาง งานชั้นรองพื้นงานลูกรัง งานพื้นทางหินคลุก งานวางท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. นอกจากนี้ผู้รับจ้างได้ร่วมกับสำนักงานเขตในพื้นที่โครงการดำเนินการล้อมย้ายต้นไม้ ในพื้นที่เขตมีนบุรี 51 ต้น พื้นที่เขตคลองสามวา 254 ต้น และพื้นที่เขตหนองจอก 72 ต้น โดยล้อมย้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้โครงการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งส่วนที่เชื่อมต่อกับถนนสุวินทวงศ์ ระยะทางประมาณ 700 ม. ได้ดำเนินงานวางท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 ม. พร้อมทั้งประสานการไฟฟ้านครหลวงขยับแนวเสาไฟฟ้าที่อยู่ในแนวเขตทางขยายถนนประชาร่วมใจ จากนั้นจะดำเนินการปรับผิวจราจร คาดว่าการก่อสร้างในส่วนนี้จะแล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้งานในเดือน ธ.ค.61
 
"โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบริเวณถนนประชาร่วมใจ ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน ตลอดจนเพิ่มโครงข่ายถนนแนวตะวันออก-ตะวันตก จากถนนนิมิตใหม่ถึงถนนมิตรไมตรี ซึ่งแนวโครงข่ายการจราจรจะขนานกับถนนราษฎร์อุทิศถึงถนนเลียบวารี เพิ่มทางเลือกในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพถนนให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต รวมทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่ปิดล้อม โดยพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตหนองจอก ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น" รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าว
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner