“กทม. เติมสุข สู่ชุมชน” ครั้งที่ 10 ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนฯ

“กทม. เติมสุข สู่ชุมชน” ครั้งที่ 10 ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนเพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข 
(14 ก.ค.61) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “กทม.เติมความสุข        สู่ชุมชน” ร่วมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ โดยมีผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  ผู้บริหารเขตกลุ่มกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย ลาดพร้าว จตุจักร บางซื่อ หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม และบางเขน รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ ร่วมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ    พระนคร เขตบางเขน  
กรุงเทพมหานครร่วมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อการพัฒนาประเทศของรัฐบาลด้วยการจัด “โครงการ กทม.เติมความสุข สู่ชุมชน” เพื่อให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยบูรณาการงานบริการภายใต้หน่วยงานต่างๆ      ของกรุงเทพมหานคร ให้บริการแก่ชาวชุมชนทุกพื้นที่อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง หมุนเวียนไปตามกลุ่มเขต ทั้ง 6 กลุ่มเขต   ซึ่งครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่ 10  มีกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ประกอบด้วย กิจกรรม “ชุมชนคุยกับผู้ว่าฯ อัศวิน”  บริการด้านทะเบียนราษฎร์  บริการด้านสุขภาพโดยหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ อาทิ ตรวจคัดกรองโรค ตรวจรักษาฟัน ตรวจสายตา ตรวจการได้ยินเพื่อรับเครื่องช่วยฟังสำหรับผู้สูงอายุ ตรวจมะเร็งสตรี ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ พบจิตแพทย์คลายเครียด บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง ทำหมันสุนัขและแมว จดทะเบียนสุนัขและฝังไมโครชิป บริการฝึกอาชีพระยะสั้น บริการตัดผมฟรี ตลอดจนการจำหน่ายของดีชุมชนและสินค้าราคาถูกจากผู้ผลิต รวมทั้งมีกิจกรรมการแสดงบนเวที โดยสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว การแสดงของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ทุกบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย  
 
นอกจากนี้มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ให้การสนับสนุนแว่นสายตายาวสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 400 อัน มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา และนายช่างอาสา ออกบูธให้ความรู้ ชี้แนะ การตรวจสอบบ้าน เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในบ้านและป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมออกบูธ ให้บริการตรวจสอบสิทธิให้แก่ประชาชนด้วย
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยนำบริการของรัฐมาให้ประชาชน ซึ่งพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมงานมากขึ้นทุกครั้ง โดยในเวลา 10.00 น. มีประชาชนมาลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วกว่า 11,000 คน กรุงเทพมหานครมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนขอบคุณกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และกอร.มน. กทม. ที่ได้มาร่วมกับตอบปัญหา ไขข้อข้องใจให้แก่ประชาชน ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ครบทุกชุมชน ทั้งนี้ทุกปัญหา หากสามารถแก้ไขได้กรุงเทพมหานครจะดำเนินการทันที แต่หากไม่สามารถแก้ได้ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขต่อไป นอกจากนี้หากพบว่าสิ่งใดที่กรุงเทพมหานครทำดีแล้ว ประชาชนไม่ต้องชื่นชม ขอให้ประชาชนแจ้งแต่สิ่งที่ไม่ดี เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพต่อไป
 
-----------------------------
e-max.it: your social media marketing partner