ชาวชุมชนพัฒนา 70 ไร่ ร่วมมือรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงคูระบายน้ำ

ชาวชุมชนพัฒนา 70 ไร่ พร้อมร่วมมือรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะลงคูระบายน้ำ
 
(13 ก.ค.61) เวลา 14.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจคูระบายน้ำชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ เขตคลองเตย ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” เพื่อให้ประชาชนกรุงเทพมหานครได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีปลอดมลภาวะ มีมาตรการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีนางสาววนิดา เจียงไพศาลกุล ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตคลองเตย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจคูระบายน้ำชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ ซึ่งเมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตคลองเตยได้เข้ามาดำเนินการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล โดยเข้าดำเนินการสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันอังคารและวันพฤหัส ใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บขยะกว่า 1 เดือน ขยะที่จัดเก็บได้ในแต่ละวันโดยเฉลี่ยแล้วมีปริมาณ 20-30 ตันต่อวัน โดยเฉลี่ยแล้วขณะนี้สามารถจัดเก็บขยะโดยรวมแล้วไม่น้อยกว่า 500 ตัน ขยะที่อยู่ในคูระบายน้ำส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดการอุดตันในคูระบายน้ำ อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะเรียบร้อยแล้ว แต่คูระบายน้ำดังกล่าวยังมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถระบายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งสภาพน้ำที่เน่าเสีย กรุงเทพมหานครและประธานชุมชนได้มีความเห็นตรงกันว่าควรจะดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำ ซึ่งมีความยาวประมาณ 400 ม. ความกว้างประมาณ 6 ม. เพื่อเปิดทางน้ำไหล เพิ่มพื้นที่ในการรองรับน้ำ แต่เนื่องจากพื้นที่คูระบายน้ำดังกล่าว บางส่วนอยู่ในพื้นที่การท่าเรือ จึงต้องขออนุญาตจากเจ้าของที่ดินเสียก่อนจึงจะดำเนินการได้ ซึ่งสำนักงานเขตคลองเตยและประธานชุมชน จะพูดคุยเจรจากับเจ้าของที่ดินดังกล่าว เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเข้าพื้นที่ เพื่อดำเนินการขุดลอกคูระบายน้ำ
 
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะ ได้มอบหมายให้ประธานชุมชนสร้างความเข้าใจกับประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงไปในคูระบายน้ำ หลังจากที่กรุงเทพมหานครได้จัดเก็บขยะในคูระบายน้ำจนหมดแล้วประชาชนในชุมชนจะต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดคูระบายน้ำ เพราะผู้ที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน นอกจากนี้สำนักงานเขตคลองเตย ได้กำหนดเวลาในการจัดเก็บขยะเพื่อแก้ไขปัญหาขยะตกค้างที่มีสาเหตุจากการทิ้งขยะนอกจุดและนอกเวลานัดหมาย โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ และมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน ตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่
 
----- (จิรัฐคม...สปส./ชลิตา...นศ.ฝีกงาน รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner