พัฒนาความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยริมคลองหลอดวัดราชนัดดา

เร่งรัดพัฒนาความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยริมคลองหลอดวัดราชนัดดา
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยนางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนคร คณะผู้บริหารเขตพระนคร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานพัฒนาริมคลองหลอดวัดราชนัดดา เพื่อเร่งรัดจัดระเบียบ และพัฒนาความสะอาดพื้นที่ริมคลองและบริเวณโดยรอบให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร “Now ทำจริง เห็นผลจริง” โดยได้ปรับปรุงทางเท้าด้วยการรื้อถอนกระเบื้องทางเท้าเดิมที่ชำรุด สกปรก ไม่สวยงามไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยออก  และได้ดำเนินการปูกระเบื้องใหม่ทดแทน พร้อมทั้งได้ให้เขตพระนครประสานผู้ค้าปรับปรุงร่มและแผงค้าตลอดจนร่วมมือกับกรุงเทพมหานครรักษาความสะอาดของพื้นที่
 
ทั้งนี้สืบเนื่องจากพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เป็นบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจท่องเที่ยวและพักอาศัยเพิ่มมากขึ้น  กรุงเทพมหานครจึงมีแผนจะพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่สร้างความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว  โดยบริเวณริมคลองหลอดวัดราชนัดดา และคลองหลอดวัดมหรรณพาราม เป็นอีกเส้นทางที่จะพัฒนาเพื่อเชื่อมต่อทางเดินริมคลองสู่ป้อมมหากาฬซึ่งกรุงเทพมหานครกำลังพัฒนาภูมิทัศน์เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่
อย่างไรก็ดีเมื่อการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะริมคลองเสร็จเรียบร้อย  จะมอบหมายให้เขตฯ ประสานสำนักการระบายน้ำจัดสร้างทางเดินริมคลอง  และให้เขตฯ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและกล้อง CCTV  เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน สำหรับการดำเนินงานพัฒนาจัดระเบียบดังกล่าว กรุงเทพมหานครจะใช้วิธีเจรจาพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน  อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน  ซึ่งเมื่อการพัฒนาจัดระเบียบบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยสามารถสัญจรได้โดยสะดวกและปลอดภัยจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งขาวไทยและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชาวชุมชนได้ทางหนึ่งด้วย
 
--------------------------
e-max.it: your social media marketing partner