ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ด้านการพัฒนาศาสตร์เขตเมือง

กทม. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ด้านการพัฒนาศาสตร์เขตเมือง 
(13 ก.ค.61) เวลา 14.30 น. :นางสุวรรณา  จุ่งรุ่งเรือง  รองปลัดกรุงเทพมหานคร  ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ การอภิปรายกลุ่ม หัวข้อ Smart Community ในการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 “Networking in the Smart City: Collaboration of Smart Health and Smart Community” โดยมี นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต ร่วมอภิปราย พร้อมด้วย ผู้เข้ารับการอบรมผู้นำเมือง รุ่นที่ 3 และผู้เข้ารับการอบรมมหานคร รุ่นที่ 6 รวมจำนวน 250 คน ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องบุษบงกช A โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด
 
 
สำหรับโครงการประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2561 “Networking in the Smart City: Collaboration of Smart Health and Smart Community” กรุงเทพมหานครโดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12-13 ก.ค.61 เพื่อเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านการศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข และการพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์เขตเมืองของบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ รวมทั้งบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินในเขตเมืองจาก Kokushikan University ประเทศญี่ปุ่น และ Hainan Medical University จากมณฑลไหหนาน ประเทศจีน ร่วมเสวนา ซึ่งมีเรื่องที่น่าสนใจในหัวข้อ Smart City  ,Smart Community และ Smart Health อาทิ นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ การจัดการเมืองเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 และNetworking in Disaster Health Management เป็นต้น
 
—————-
e-max.it: your social media marketing partner