กทม. มอบเงินที่พักชั่วคราวแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดไผ่ตัน

 

            (14 มิ.ย. 60) เวลา 11.00 น. ณ ศาลาริมน้ำวัดไผ่ตัน เขตพญาไท : นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ประชาชนผู้สบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 60 เวลา 14.36 น. จากชุมชนวัดไผ่ตัน ซอยพหลโยธิน 6 เขตพญาไท เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าส่วนการดำเนินการเรื่องเงินสงเคราะห์ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ให้การช่วยเหลือเงินค่าที่พักอาศัยชั่วคราว ประกอบด้วย บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังจะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวละ 3,000 บาท จำนวน 58 ครอบครัว และบ้านเรือนเสียหายบางส่วนจะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัวละ 1,500 บาท จำนวน 2 ครอบครัว นอกจากนี้ยังได้มอบเงิน ชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนของโรงเรียนวัดไผ่ตัน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนวัดไผ่ตัน จำนวน 4 ราย โอกาสนี้ได้มอบเงินสินไหมมรณกรรมของ นายจรัส ศรีพิลัย พนักงานทั่วไป (กวาด) ซึ่งถูกรถยนต์เฉี่ยวชนจนเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่กวาดถนนบริเวณริมทางเท้า ปากซอยประดิพัทธ์ 14 ของเช้าวันที่ 14 มิ.ย. 60 เวลา 05.30 น. ให้แก่ทายาท โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. ผู้อำนวยการเขตพญาไท ผู้แทนจากสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ กองทหารพลาธิการ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพญาไท ร่วมพิธี

          รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งจากสถิติเพลิงไหม้ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเกิดเหตุอัคคีภัยมักจะเกิดขึ้นในชุมชนและสถานที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่กันอย่างแออัดสามารถขยายวงกว้าง และนำมาซึ่งความสูญเสีย จึงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในการสอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย สำหรับการดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร ขณะนี้ได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอัคคีภัยมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆ พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจเพื่อติดตั้งประปาหัวแดงและขยายสถานีดับเพลิงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอัคคีภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

                                                          -----------------                  (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner