เล็งปรับปรุงห้องสมุดบางกะปิ ย้ำต้องคำนึงถึงประชาชน

 
   
 
กทม.เล็งปรับปรุงห้องสมุดบางกะปิ เน้นย้ำทุกการเปลี่ยนแปลงต้องคำนึงถึงประชาชน
 
(12 ก.ค. 61) เวลา 09.00 น. : นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายวัชรพัฒน์ เกรียงไกรเกษม ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บางกะปิ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานเขตบางกะปิ ร่วมต้อนรับ 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บางกะปิ โดยกรุงเทพมหานครจะทำการปรับปรุงให้มีความสะดวกสบายและสามารถใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งการปรับปรุงต่างๆ ได้คำนึงถึงความต้องการของประชาชนที่แท้จริงว่าประชาชนแต่ละวัยมีความต้องการอะไรบ้าง นอกเหนือจากที่ห้องสมุดเคยจัดไว้ให้ อาจจะทำเว็บไซต์หรือเฟสบุ๊ค เพื่อสอบถามจากประชาชนโดยตรง หรือจัดให้มีการแสดงความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลมาปรับให้ตรงตามความต้องการของประชาชน รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างห้องสมุด สวนสาธารณะ และศูนย์สร้างสุขฯ โดยให้ห้องสมุดคัดหนังสือที่ได้รับความนิยมประมาณ 100 เล่ม เพื่อนำไปบริการให้ประชาชนในสวนสาธารณะหรือศูนย์สร้างสุข หมุดเวียนผลัดเปลี่ยนไปตามวงรอบ ส่วนมุมเยาวชนจะประสานกับทาง TK Park (อุทยานการเรียนรู้) ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเยาวชนและเด็ก เพื่อช่วยออกแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชน โดยหลังจากได้รูปแบบในการปรับปรุงแล้วจะเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกำหนดแนวทางในการปรับปรุงต่อไป
 
สำหรับ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ บางกะปิ ตั้งอยู่บนพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ ซอย 23 (โครงการคลองจั่น) มีพื้นที่ 300 ตารางวา เป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 1,050 ตารางเมตร โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกวัย พร้อมมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน
   
 
จากนั้น เวลา 11.00 น. นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ถนนนวมินทร์ ตามนโยบาย ถนน 5 ไม่ของพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทางเท้าสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สะดวก และปลอดภัย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการใช้ทางเท้าที่ถูกต้อง นำไปสู่การรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้บริบทของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่รวมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โอกาสนี้รองผู้ว่าฯ กทม.ได้ร่วมทาสีทางเท้าและปลูกต้นบานบุรี ณ ถนนนวมินทร์ เขตบางกะปิ
 
-------------(อิทธิพล...สปส.รายงาน)
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner