เตรียมขุดลอกคลองสมเด็จเจ้าพระยาเปิดทางน้ำไหลแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย

 
 
เตรียมขุดลอกคลองสมเด็จเจ้าพระยาเปิดทางน้ำไหลแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย
 
(12 ก.ค.61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจการลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนในหมู่บ้านเศรษฐกิจ เขตบางแค และตรวจคลองสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน เพื่อพัฒนาทำความสะอาดเปิดทางน้ำไหล ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครปลอดภัย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครปลอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยวางมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตคลองสาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
ทั้งนี้บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ มีสภาพพื้นที่ลุ่มต่ำมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ เมื่อเกิดฝนตกในพื้นที่จะก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและบ้านเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจ รวมทั้งประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัด ที่ผ่านมาสำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 บ่อ ได้แก่ บ่อสูบน้ำบริเวณถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ ตอนลงคลองบางจาก บ่อสูบน้ำซอยเศรษฐกิจ 31-10-3 ตอนลงคลองทวีวัฒนา บ่อสูบน้ำซอยเศรษฐกิจ 26 ตอนลงคลองบางขี้แก้ง และซอยเศรษฐกิจ 22-15 ตอนลงคลองบางขี้แก้ง เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในหมู่บ้านเศรษฐกิจเร่งระบายลงสู่คลองต่างๆ ได้แก่ คลองทวีวัฒนา คลองบางจาก และคลองบางขี้แก้ง รวมทั้งโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (water bank) บริเวณวงเวียนกาญจนาภิเษก หมู่บ้านเศรษฐกิจ โดยรับน้ำฝนในช่วงเวลาที่ฝนตกเข้ามาเก็บไว้ เมื่อฝนหยุดตกจะสูบน้ำจากบ่อหน่วงน้ำระบายลงสู่คลองในพื้นที่ นอกจากนี้ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำบริเวณถนนและซอยแยกต่างๆในหมู่บ้านเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝน เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
   
 
สำหรับคลองสมเด็จเจ้าพระยา ปัจจุบันคลองดังกล่าวมีสภาพตื้นเขิน บางแห่งมีบ้านเรือนรุกล้ำ อีกทั้งสภาพน้ำในคลองเน่าเสีย ที่ผ่านมาสำนักงานเขตคลองสาน ได้ดำเนินการพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย กำจัดวัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหล อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาพคลองที่ตื้นเขินและปัญหาน้ำเน่าเสีย กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำจึงมีโครงการขุดลอกคลองสมเด็จเจ้าพระยา จากคลองสานถึงคลองบางใส่ไก่ ความกว้าง 4-11 ม. ความยาว 2,510 ม. ระดับการขุดลอก -1.50 ม. (รทก.) ระดับดินเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.60 ม. เพื่อเพิ่มพื้นที่คลองในการรองรับน้ำฝน เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เปิดทางน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย คืนสภาพน้ำในคลองให้กลับมาใสสะอาดเหมือนอดีตที่ผ่านมา
 
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
 
 
e-max.it: your social media marketing partner