การประชุมผู้นำACMECS ครั้งที่ 8 ระหว่าง 15-16 มิ.ย.ที่กรุงเทพฯ

ผู้นำประเทศสมาชิก ACMECS เดินทางเข้าร่วมประชุมผู้นำACMECS ครั้งที่ 8 ระหว่าง 15-16 มิ.ย.ที่กรุงเทพฯ
 
(15 มิ.ย.61) เวลา 09.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 15 – 16 มิ.ย.61 โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิด และ อู วิน มยิน ประธานาธิบดีเมียนมา และสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ร่วมกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา
 
ผู้นำประเทศสมาชิกยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง หรือ Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy (ACMECS) ได้แก่ สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อูวินมยิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพ โดยการประชุมครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “การก้าวสู่ประชาคมแม่โขงที่เชื่อมโยงกัน" (Towards an Integrated and Connected Mekong Community) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้นำ ภาครัฐและผู้แทนภาคเอกชนของประเทศสมาชิก ประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และเสริมสร้างเครือข่ายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน สำหรับในวันนี้ (15 มิ.ย.) เป็นการประชุม ACMECS CEO Forum ภายใต้หัวข้อ “เสริมสร้างความเชื่อมโยงทุกมิติ เพื่ออนาคตร่วมกันของสมาชิกลุ่มแม่น้ำโขง” (Connecting our Future: Enhancing ACMECS Cooperation and Integration) 
รวมทั้งการปาฐกถาพิเศษของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  เรื่อง “ทิศทางในอนาคต: การส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของสมาชิกลุ่มน้ำโขง” ซึ่งในการประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 ไทยจะเสนอร่างแผนแม่บท 5 ปี ให้ผู้นำรับรองในการประชุมวันที่ 16 มิ.ย. 61 เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อน ACMECS สู่การเชื่อมโยงประเทศสมาชิกในทุกมิติเศรษฐกิจ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสอดประสานกฎระเบียบ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ www.acmecs2018.org
 
—————
e-max.it: your social media marketing partner