กำชับกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ อย่างเหมาะสม

 
กำชับกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ  จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ อย่างเหมาะสม เป็นไปในทางเดียวกัน 
 
(14 มิ.ย.61) เวลา  09.00 น. : นายสกลธี  ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจติดตามแผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำและการขุดลอกคู คลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการประสานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต กลุ่มกรุงเทพเหนือ โดยมี แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการประสานงานฯ ผู้บริหารเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ประกอบด้วย เขตจตุจักร บางซื่อ ลาดพร้าว หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม เขตบางเขน ผู้แทนสำนักการระบายน้ำ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประชาชื่น ชั้น 7 สำนักงานเขตบางซื่อ
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมติดตามการดำเนินการ 2 คณะ ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการได้ตามแผน คณะแรกเป็นคณะทำงานตรวจติดตามแผนการทำความสะอาดท่อระบายน้ำและการขุดลอกคู คลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ โดยได้เน้นย้ำให้ทุกสำนักงานเขตติดตามการทำงานของผู้รับจ้างที่ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามแผน บริหารสัญญาจ้างให้เข้มข้นและเป็นไปตามระเบียบ เพื่อป้องกันผู้รับจ้างทิ้งงาน สำหรับจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในพื้นที่ให้ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำและให้ความสำคัญในการกำกับกำชับผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ประจำจุดและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีในกรณีที่ฝนตก ส่วนการจัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ได้เน้นให้ทุกสำนักงานเขตศึกษาแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกันทั้งในส่วนของป้ายกิจกรรม การแต่งกายของจิตอาสา และกิจกรรมของจิตอาสาโดยพิจารณาให้มีความเหมาะสม ถูกต้องและเป็นไปตามคำแนะนำของศูนย์ใหญ่ ด้านผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าในพื้นที่ ได้กำชับให้เขตประสานบริษัทผู้รับจ้างเร่งดำเนินการปรับผิวทางเท้าและผิวการจราจรในส่วนที่สามารถคืนได้โดยเร็วและต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการจราจร รวมทั้งหากจุดใดมีกระทบต่อระบบระบายน้ำให้ประสานความร่วมมือบริษัทผู้รับจ้างในการจัดการแก้ไขปัญหา
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อว่า ส่วนการประชุมคณะกรรมการประสานและติดตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประจำกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ได้เน้นย้ำให้ทุกสำนักงานเขตกำชับเจ้าหน้าที่เทศกิจกวดขัน ดูแลเฝ้าระวังจุดผ่อนผันที่ยกเลิกแล้วอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ค้ากลับมาทำการค้าอีก พร้อมทั้งสำรวจจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิก กรณีเป็นจุดที่ไม่มีผู้ค้าแล้ว หรือมีผู้ค้าเก่า สามารถยกเลิกจุดผ่อนผันได้ โดยไม่มีผลกระทบ ให้รวบรวมข้อมูลและรายงานสำนักเทศกิจเพื่อจะได้ดำเนินการประกาศยกเลิกต่อไป ส่วนการจัดเก็บป้ายผิดกฎหมายได้เน้นย้ำให้ทุกเขตดำเนินการอย่างเข้มงวด กวดขันต่อไป เนื่องจากยังพบว่ายังมีการลักลอบติดตั้งอย่างต่อเนื่อง โดยให้ดำเนินการจัดเก็บป้ายโดยยึดหลักตามกฎหมายเป็นตัวตั้ง ทั้งนี้ หากพบอยู่ในพื้นที่ของกรมทางหลวงให้ทำหนังสือสอบถามเพื่อขออนุญาตดำเนินการรื้อถอนต่อไป สำหรับการดำเนินการโครงการสวยในซอยให้ทุกเขตพิจารณาคัดเลือกถนนที่เข้าเกณฑ์ส่งเข้าร่วมโครงการโดยเร็ว นอกจากนี้ได้กำชับให้ทุกเขตประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสำรวจและตรวจสอบตู้น้ำหยอดเหรียญและการจัดตั้งตลาดในพื้นที่ว่ามีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายไม่ หากพบผิดกฎหมายให้แจ้งผู้ประกอบการดำเนินการขอจดทะเบียนให้ถูกต้อง หรือดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
 
 
—————————-
 
e-max.it: your social media marketing partner