เปิดนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข

เปิดนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สืบสานพระราชปณิธาน “สุขภาพยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา”
     
 (14 มิ.ย. 61) นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานนวัตกรรมทางแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย ปี 2561 ซึ่งสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 15 มิ.ย. 61 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค ภายใต้หัวข้อ “สุขภาพยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” (Sustainable Health Along the King Philosophy) โดยน้อมนำแนวคิดและการปฏิบัติตามหลัก เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยมี นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย ร่วมพิธีเปิดงาน มีผู้แทนหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงาน วันละ 450 คน 
 
 
 
         สำหรับการจัดงานนวัตกรรมทางแพทย์และสาธารณสุขฯ เป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานนวัตกรรมทั้งสิ่งประดิษฐ์และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการเพื่อพัฒนางานบริหารของกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อีกทั้งนำไปสู่การสร้างภาคีเครือข่ายและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน เกิดมุมมองและแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนางานบริการ สามารถนำองค์ความรู้จากผลงานที่จัดแสดงไปต่อยอดและประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 
 
          กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข การบรรยายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์พระราชาสู่การดูแลสุขภาพประชาชน” การเสวนาหัวข้อ “เป็นผู้ให้ ตามรอยพ่อ” “การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน” “ก้าวคนละก้าว : District Health Board” “กองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม. : เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “หาได้ ใช้เป็น : Searching App. For Health Service” และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานนวัตกรรมฯ
 
 
        รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าปัจจุบันเรื่องของนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก มีการพูดกันว่า ในปี ค.ศ. 2043 หรือ พ.ศ. 2586 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ และทำงานร่วมกับมนุษย์ นี่คือข้อเท็จจริง เราต้องมองว่ามีนวัตกรรมและเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เราต้องพัฒนา ต้องเอาปัญหาเป็นตัวตั้งดูว่ามีปัญหาอะไรที่ต้องแก้ไข เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุ และ database ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลชาวกรุงเทพฯ ในด้านต่างๆ อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง เด็ก หรือวัยทำงาน ทุกวันนี้โลกเปลี่ยน รวมถึงบริบทต่างๆ เปลี่ยน เมื่อไหร่ที่เราหยุดอยู่กับที่เราก็จะตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงเพราะทุกอย่างเปลี่ยนเร็วมาก เป็นที่น่าดีใจที่ทุกคนได้มาร่วมกันพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะนวัตกรรมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข วันนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
 
 
    ------------------------- (พัทธนันท์...สปส./ธนิตาภรณ์ นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner