ขยายถนนศาลาธรรมสพน์ จากพุทธมณฑลสาย 2 ถึงทวีวัฒนา

เล็งขยายถนนศาลาธรรมสพน์ รองรับการจราจรจากพุทธมณฑลสาย 2 ถึงทวีวัฒนา
 
(13 มิ.ย.61) เวลา 15.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรให้คล่องตัวยิ่งขึ้น โดยมีนางสมรรัตน์ อรรถนิตย์ ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตทวีวัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาเตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา เป็นโครงข่ายถนนในแนวตะวันออก-ตะวันตก ที่มีจุดเชื่อมต่อกับถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 และถนนทวีวัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถนนเดิมซึ่งรองรับและกระจายปริมาณการจราจรสู่พื้นที่ชานเมืองฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นเส้นทางลัดเชื่อมพื้นที่กรุงเทพมหานครกับจังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี ช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบริเวณถนนบรมราชชนนี ตลอดจนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณถนนศาลาธรรมสพน์ สำหรับโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา ประกอบด้วย การก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 2-4 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 6.1 กม. พร้อมขยายสะพานข้ามคลอง จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สะพานข้ามคลองควาย สะพานข้ามคลองขุนศรีบุรีรักษ์ สะพานข้ามคลองบางคูเวียง สะพานข้ามคลองซอย และสะพานข้ามคลองทวีวัฒนา รวมทั้งทางเท้า ทางจักรยาน ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายและเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร และส่วนประกอบอื่นๆ ระยะเวลาก่อสร้าง 540 วัน ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาต่อรองราคา การขออนุมัติจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ภายในปีงบประมาณ 61 ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนาแล้วเสร็จ จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางลัดในการเดินทางจากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 4 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนบริเวณถนนบรมราชชนนี ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการจราจรเชื่อมต่อไปยังจังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรี พร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
 
----- (จิรัฐคม...สปส./อภิชยา...นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner