เนรมิต 2 สวนสาธารณะแห่งใหม่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชาวฝั่งธนบุรี

เนรมิต 2 สวนสาธารณะแห่งใหม่ เพิ่มพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ให้ชาวฝั่งธนบุรี
 
(13 มิ.ย.61) เวลา 14.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) เขตบางบอน และโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (สวนจำปี) เขตบางแค ซึ่งเป็นโครงการตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” ของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบการทำงาน 200 วัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุมทั่วมุมเมือง ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยมีนางวัลยา วัฒนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตบางบอน สำนักงานเขตบางแค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) บนพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขนาด 100 ไร่ โดยสวนดังกล่าวได้นำโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 9 โครงการ มาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนโดยใช้ชื่อว่า สวน 9 เนิน เดินตามรอยพ่อ ขณะนี้ผลงานโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ (บางบอน) ที่ทำได้ ประกอบด้วย งานปรับแต่งเนินดิน งานบดอัดพื้นลาน ทางเดินวิ่ง ทางจักรยาน งานติดตั้งคันหิน งานสถานีสูบน้ำ งานอาคารทางเข้า งานอาคารซ่อมบำรุง งานอาคารสุขา 1-5 งานอาคารนิทรรศการ งานลานจอดรถ ลานทางเข้าอาคาร งานระบบสปริงเกอร์ งานระบบไฟฟ้าภายนอก และงานปลูกต้นไม้ ผลงานการก่อสร้างโดยรวมแล้วเสร็จ 93% คาดว่าโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ (บางบอน) จะแล้วเสร็จในเดือนก.ค.61 ส่วนโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (สวนจำปี) เขตบางแค เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปลายปี 59 ปัจจุบันผลงานการก่อสร้างที่ทำได้ ประกอบด้วย ตอกเสาเข็มรั้วและประตูทางเข้า ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารสุขา การก่อสร้างเขื่อน การก่อสร้างสะพานเกาะลอย ถมบดอัดลูกรังทางเดิน-วิ่ง ปรับปรุงทางเข้า และการก่อสร้างศาลาพักผ่อน ขณะนี้ผลงานโดยรวมคืบหน้าแล้ว 56% คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนส.ค.61 
 
 
ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมประสานกับสำนักการโยธาเพื่อดำเนินการปรับปรุงถนนทางเข้าโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ (บางบอน) โดยดำเนินการปรับปรุงเป็นถนนแอสฟัลท์ จำนวน 2 ช่องจราจร ส่วนในระยะยาวจะปรับปรุงถาวรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) พร้อมทางเท้า บ่อพักและท่อระบายน้ำ นอกจากนี้ให้จัดหาเครื่องเล่นสำหรับเด็กมาติดตั้งในจุดที่เหมาะสม ส่วนโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (สวนจำปี) ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมติดตามโครงการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้รับจ้างในการปรับแผนการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ รวมถึงการตัดเนื้องานบางส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (บางบอน) และโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณซอยเพชรเกษม 69 (สวนจำปี) แล้วเสร็จ จะมีพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่โอบล้อมด้วยบึงน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เหมาะสำหรับนั่งเล่น พักผ่อน ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มปอดแห่งใหม่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป
 
----- (จิรัฐคม...สปส./อภิชยา...นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner