เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง พร้อมวางท่อดึงน้ำเสียเข้าโรงบำบัด

เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง พร้อมวางท่อดึงน้ำเสียเข้าโรงบำบัด
 
(13 มิ.ย.61) เวลา 13.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบเกาะรัตนโกสินทร์บริเวณคลองโอ่งอ่าง โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณสะพานภาณุพันธ์ เขตพระนคร
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบเกาะรัตนโกสินทร์บริเวณคลองโอ่งอ่าง ตั้งแต่สะพานโอสถานนท์ ถึงสะพานดำรงสถิต ระยะทางประมาณ 1,500 ม. โดยดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเดินริมคลอง ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง 5 แห่ง ได้แก่ สะพานโอสถานนท์ สะพานบพิตรภิมุข สะพานหัน สะพานภาณุพันธ์ สะพานดำรงสถิต ปรับภูมิทัศน์ริมคลองโอ่งอ่าง ปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นกระดุมทอง ต้นเสลา ต้นไทรเกาหลี รวมทั้งวางท่อระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ อย่างไรก็ตามการก่อสร้างกำแพงดินดังกล่าว ไม่มีการทำดาดท้องคลอง เนื่องจากกรมศิลปากรต้องการให้อนุรักษ์สภาพพื้นคลองให้เป็นดินเหมือนอดีตที่ผ่านมา ขณะนี้ผลงานโดยรวมคืบหน้าแล้ว 20% ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำติดตามการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งกำชับผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จภายในสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จก่อนสัญญา 2 เดือน อย่างไรก็ตามการก่อสร้างกำแพงกันดินตั้งแต่สะพานดำรงสถิต ถึงสะพานภานุพันธ์ จะแล้วเสร็จก่อนเทศกาลลอยกระทงในเดือนพ.ย.นี้ เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวงานลอยกระทงที่จะมาถึง ส่วนที่เหลือจะแล้วเสร็จช่วงเทศกาลสงกรานต์เดือนเม.ย.62 ซึ่งตามสัญญาจะแล้วเสร็จเดือนมิ.ย.62 นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการปรับปรุงท่าเรือ เพื่อรองรับการเดินเรือ โดยจะจัดเรือโดยสาร จำนวน 4 ลำ เพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในคลองโอ่งอ่างต่อไป ส่วนปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองโอ่งอ่าง เนื่องจากเดิมบริเวณคลองดังกล่าวมีแผ่นเหล็กวางพาดคลองอยู่ ประกอบกับมีการทิ้งขยะลงในคลอง จึงก่อให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบเกาะรัตนโกสินทร์บริเวณคลองโอ่งอ่างแล้วเสร็จ ปัญหาน้ำเน่าเสียก็จะหมดไป โดยจะรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ ซึ่งสามารถบำบัดน้ำเสียได้ 40,000 ลบ.ม./วัน
 
----- (จิรัฐคม...สปส./อภิชยา...นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner