ติดตามเร่งรัดโครงการและงานแก้ปัญหาจราจร

ติดตามเร่งรัดโครงการและงานแก้ปัญหาจราจร
 
(13 มิ.ย. 61) นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆ ของสำนักการจราจรและขนส่ง โดยมี นายสมศักดิ์ ชาติสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายธนูชัย หุ่นนิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักการจราจรและขนส่ง เขตดินแดง 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า วันนี้มาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ  อาทิ การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเทา ซึ่งขณะนี้ติดปัญหาในบริเวณอโศกเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ยอมให้ดำเนินการ  จึงได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องไปดูในรายละเอียดว่าติดปัญหาอะไรบ้างแล้วทำเรื่องเสนอเข้ามาเพื่อหารือแนวทางแก้ไขต่อไป โดยรถไฟฟ้าสายสีเทาแบ่งการก่อสร้างเป็น 3 ระยะ ในระยะแรกจะดำเนินการก่อสร้างเส้นทางจากวัชรพล – พระโขนง ซึ่งหากสามารถดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเทาได้แล้วเสร็จทั้งหมดก็จะสามารถช่วยระบายคนและแก้ปัญหาการจราจรในบริเวณนั้นได้ 
 
 
ส่วนการขยายเส้นทางเดินเรือจากท่าเรือประตูน้ำภาษีเจริญ ในคลองภาษีเจริญ เข้าไปในคลองบางกอกใหญ่ ถึงบริเวณท่าเรือวัดกำแพงบางจาก ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งจะทำการทดลองเดินเรือในวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. โดยจะใช้เรือเดิมที่เคยวิ่งในเส้นทางเดินเรือในคลองภาษีเจริญ แต่จะขยายเส้นทางเดินเรือให้มาถึงท่าน้ำวัดกำแพงบางจาก ซึ่งระยะแรกจะให้บริการในทุกๆ ครึ่งชั่วโมงต่อเที่ยว และจัดเก็บค่าโดยสารรวมในอัตราเดิม 15 บาทตลอดสาย แต่เมื่อมีการเดินเรือจริงก็จะมีการพิจารณาอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมอีกครั้ง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการขอปรับปรุงท่าเรือให้แล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้ใน 45 วัน 
 
นอกจากนี้ ได้กำชับให้มีการเร่งขยายพื้นที่ดำเนินโครงการเทศกิจ School Care ให้แล้วเสร็จครบตามที่กำหนดไว้โดยเร็ว ซึ่งมีการตั้งเป้าทำให้ได้เพิ่มขึ้นปีละ 100 กว่าโรงเรียน รวมถึงให้มีการขีดสีตีเส้นจราจรในถนนสายหลักให้มีความชัดเจนโดยเฉพาะถนนที่มีการซ่อมแซม การปรับจุดจอดแท็กซี่อัจฉริยะเป็นจุดพักของคนเดินเท้าโดยให้มีตู้ขายน้ำหรือขนมเพื่อให้ประชาชนสามารถนั่งพักระหว่างเดินทางได้ การปรับปรุงเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดรอรถเมล์ทุกจุด และแนวทางการดำเนินการป้ายจราจรอัจฉริยะว่าจะเปิดให้มีการสัมปทานต่อหรือว่ายกเลิก ซึ่งจะมีการหารือในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ความชัดเจนต่อไป
 
    ------------------------- (พัทธนันท์...สปส./ธนิตาภรณ์ นศ.ฝึกงาน รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner