เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯทรงเยี่ยมโรงเรียนสังกัด กทม.

กทม. เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
 
(13 มิ.ย.61) เวลา 09.00 น. นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมี นายพิชญา นาควัชระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)   
 
ในที่ประชุม ผู้บริหารสำนักงานเขตบางนา มีนบุรี ทวีวัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเพี้ยนพิณอนุสรณ์ เขตบางนา โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ เขตมีนบุรี และโรงเรียนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา ได้รายงานความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 18 มิ.ย. 61 ซึ่งสำนักงานเขตทั้ง 3 แห่ง ได้ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่ปรับปรุงด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดเตรียมสถานที่ การจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
 
ทั้งนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้เขตและโรงเรียน ติดตามสภาพอากาศจากสำนักการระบายน้ำ กทม. อย่างใกล้ชิด โดยให้สำนักการระบายน้ำเตรียมพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนในกรณีเกิดฝนตก และให้เขตจัดเตรียมติดตั้งเต็นท์เพิ่มเติมในจุดรับ – ส่งเสด็จ รวมทั้งให้สำนักการจราจรและขนส่งดูแลเส้นทางเสด็จจากถนนหลักไปถึงโรงเรียนต่างๆ ให้มีความปลอดภัย และตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกจุด  
 
------------------------------
e-max.it: your social media marketing partner