ตรวจระบบระบายน้ำจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสีเขียว

ตรวจระบบระบายน้ำจุดก่อสร้างรถไฟฟ้าสีเขียว
 
(24 พ.ค.61) เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว บริเวณซอยพหลโยธิน 50 เขตบางเขน และบริเวณสถานีรถไฟฟ้า กม.25 เขตดอนเมือง โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตดอนเมือง ผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
 
จากการลงพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว บริเวณซอยพหลโยธิน 50 เขตบางเขน และบริเวณสถานีรถไฟฟ้า กม.25 เขตดอนเมือง พบว่าบริเวณดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าและทางขึ้นลงสถานี บริษัทผู้รับจ้างได้ดำเนินการตัดท่อระบายน้ำบางส่วนออก พร้อมทั้งได้ก่อสร้างบ่อพักน้ำ โดยวางท่อเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำเดิม เพื่อรองรับน้ำฝนระบายลงสู่คลองสอง ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และสำนักงานเขตในพื้นที่ วางแผนการทำงานและหาแนวทางร่วมกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว ในกรณีที่ฝนตกในปริมาณมาก อาจจะทำให้น้ำระบายไม่ทัน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ อีกทั้งบริเวณสถานีรถไฟฟ้า กม.25 อยู่ใกล้กับอนุสรณ์สถานซึ่งพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ โดยให้เตรียมการป้องกันไม่ให้การระบายน้ำส่งผลกระทบไปยังบริเวณดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด ตลอดจนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner