กทม. ร่วมกิจกรรม ป้องกันภาวะบกพร่องทางการทรงตัว

 
กทม. ร่วมกิจกรรม ป้องกันภาวะบกพร่องทางการทรงตัว เล็งประยุกต์ใช้ในศูนย์บริการในสังกัด
 
(22 พ.ค. 61) เวลา 14.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) : นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นายไกรสรณ์ ทิพยจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง สำนักงานการต่างประเทศ และนางวรรณา สุวรรณปรีชา สถาปนิกชำนาญการ สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา ร่วมกิจกรรมโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long - Term Care : PLC) ในหัวข้อ “การออกกำลังกายเพื่อป้องกันภาวะบกพร่องทางการทรงตัว ระดับสูง (Cognicise Advanced Level) ณ สหการสวัสดิการสังคม HIYORI ประเทศญี่ปุ่น
 
ทั้งนี้ บริษัท ฮิโยริ เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมแบบครบวงจรตั้งแต่การป้องกันจนถึงการดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยด้านการสอนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจากสถาบันการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของญี่ปุ่น (Japan Health Promotion & Fitness Foundation) ประจำปี ค.ศ. 2018 โดยกิจกรรมที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะโรคสมองเสื่อม ประกอบด้วย การออกกำลังกายโดยใช้เก้าอี้ การย่ำก้าว และการใช้แท่นที่มีควาสูงกว่าระดับพื้นดิน ซึ่งโจทย์ในการทำกิจกรรม ได้แก่ การคำนวน การทำสองสิ่งในเวลาเดียวกัน และการเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง เป็นต้น โดยกิจกรรมต่างๆ กรุงเทพมหานครจะนำไปประยุกต์ใช้ในศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัด อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในศูนย์สร้างสุขทุกวัยที่เป็นหนึ่งในนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีความต้องการให้จัดตั้งศูนย์ให้ครบทั้ง 50 เขต รวมไปถึงศูนย์บริการผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานครอีกด้วย
 
------------------------ (อิทธิพล…สปส.รายงาน)
 
 
e-max.it: your social media marketing partner