กทม.ร่วมกิจกรรม PLC ค้นหาต้นแบบการบำบัดผู้สูงอายุด้วยเกมส์

กทม.ร่วมกิจกรรม PLC ค้นหาต้นแบบการบำบัดผู้สูงอายุด้วยเกมส์ 
 
(22 พ.ค. 61) เวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) : นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นายไกรสรณ์ ทิพยจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเมือง สำนักงานการต่างประเทศ และนางวรรณา สุวรรณปรีชา สถาปนิกชำนาญการ สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา ร่วมกิจกรรมโครงการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน (Preventive Long - Term Care : PLC) ในหัวข้อ “การใช้สารสนเทศรูปแบบดิจิตอล (Digital Contents) เพื่อป้องกันภาวะบกพร่องทางการทรงตัว” โดยศึกษาการใช้เกมส์คอมพิวเตอร์ที่ถูกพัฒนาและสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกัน ณ บัณฑิตวิทยาลัยออกแบบ มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น จากนั้น เวลา 11.00 น. รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้นำคณะลงเรือสำรวจแม่น้ำ Nakagawa เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการปรับปรุงคลองในกรุงเทพฯ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการน้ำ และมาตรการในการดูแลสิ่งแวดล้อมในคูคลอง เป็นต้น
 
 
สำหรับ เกมส์กายภาพบำบัด (Rehabilitation Game) เป็นการร่วมกันพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยคิวชูกับบริษัท Bandai และ บริษัท Namco ซึ่งถือเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการเกมส์ในประเทศญี่ปุ่น โดยการพัฒนาเกมส์ “โดคิโดคิเฮบิไทจิ” เพื่อป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ยืดมือ ยืดขา ซึ่งเป็นการทำกายภาพบำบัดโดยไม่รู้ตัว นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาเกมส์ Standing Growing Blooming Tree Rehabilium ที่เป็นเกมส์ช่วยฝึกการลุกนั่งของผู้สูงอายุ รวมไปถึงเกมส์ฝึกการทรงตัว LOCOMO de BAmingo ซึ่งเป็นเกมส์ที่เหมาะกับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง และเกมส์นักตี Bang Bang ที่เป็นเกมส์กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะป่วยทางสมองซีกใดซีกหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ร่างกายซีกตรงข้ามกับสมองเกิดภาวะไม่สามารถรับรู้หรือมองเห็นสิ่งของ โดยผลการทดสอบจากโรงพยาบาลนากาโอะ พบว่าผู้สูงอายุจะมุ่งมั่นกับหน้าจอมอร์นิเตอร์ทำให้เกิดสมาธิ รวมทั้งยังได้รับความสนุกสนาน และเห็นผลได้ในทันที  ทั้งนี้ทุกเกมส์สามารถปรับระดับความยากง่ายของเกมส์ให้เหมาะกับอาการป่วยได้อีกด้วย
 
                  ............(อิทธิพล...สปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner