เชื่อม 3 สวนสาธารณะรวมเป็นอุทยานสวนจตุจักรคืบหน้าแล้ว 65%

เชื่อม 3 สวนสาธารณะรวมเป็นอุทยานสวนจตุจักรคืบหน้าแล้ว 65%
 
(18 พ.ค.61) เวลา 14.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงทางเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนวชิรเบญจทัศ และสวนจตุจักร ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุมทั่วมุมเมือง ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตจตุจักร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการปรับปรุงทางเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนวชิรเบญจทัศ และสวนจตุจักร เริ่มต้นสัญญาวันที่ 30 ก.ย.60 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 มิ.ย.61 ระยะเวลาการก่อสร้าง 9 เดือน ประกอบด้วย การก่อสร้างทางเชื่อมสวนบริเวณสวนวชิรเบญจทัศกับสวนจตุจักร ซึ่งเป็นทางเข้าหลักของโครงการ โดยก่อสร้างลานทางเดินเชื่อม 2 สวน ด้วยวิธีการยกระดับผิวจราจร ถนนกำแพงเพชร 3 ให้เสมอทางเท้าทั้ง 2 ฝั่ง และก่อสร้างลาน Plaza บริเวณด้านหน้าอาคารหอเกียรติภูมิรถไฟ ปรับปรุงสะพานข้ามคูน้ำเข้าสวนวชิรเบญจทัศ และก่อสร้างป้ายชื่ออุทยานสวนจตุจักร การก่อสร้างทางเชื่อมสวนบริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กับสวนจตุจักร โดยก่อสร้างลานเชื่อม 2 สวน ด้วยวิธีการยกระดับผิวจราจร ให้เสมอทางเท้าทั้ง 2 ฝั่ง เช่นเดียวกับทางเชื่อมสวนบริเวณสวนวชิรเบญจทัศกับสวนจตุจักร และก่อสร้างลาน Plaza บริเวณประตูสวนจตุจักร และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ การปรับปรุงสะพานทางเชื่อมสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กับสวนวชิรเบญจทัศ โดยการปรับปรุงสะพานเดิมให้สวยงาม พร้อมทั้งออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเชิงสะพานทั้ง 2 ฝั่งให้เรียบร้อยและสวยงาม
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้สำนักสิ่งแวดล้อมยังได้ดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารอุทยานผีเสื้อและแมลง ซึ่งอยู่ภายในบริเวณสวนวชิรเบญจทัศ ขณะนี้อาคารดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงใกล้แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดของเนื้องานอีกเล็กน้อย สำหรับผลงานโครงการปรับปรุงทางเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่ง ที่ได้ดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย 1.ยกพื้นถนนเดิมพร้อมพิมพ์ลายพื้น ได้ผลงาน 95% 2.ก่อสร้างรางน้ำและคันหินฝั่งสวนจตุจักร ได้ผลงาน 97% 3.ตอกเสาเข็มลานทางเชื่อมฝั่งสวนรถไฟ ได้ผลงาน 100% 4.รื้อรั้วลานจอดรถฝั่งสวนจตุจักร ได้ผลงาน 70% 5.งานถมดินปรับระดับ ได้ผลงาน 70% ผลงานรวมทั้งสิ้น 65% ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักสิ่งแวดล้อมติดตามโครงการปรับปรุงทางเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมทั้งให้คำแนะแก่ผู้รับจ้างในการปรับปรุงทางเชื่อม โดยให้ทำงานควบคู่กันไปพร้อมๆกันทั้ง 3 สวน เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งผู้รับจ้างยืนยันว่าการก่อสร้างทางเชื่อมสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กับสวนวชิรเบญจทัศ จะแล้วเสร็จในอีก 2 อาทิตย์ ส่วนทางเชื่อมสวนวชิรเบญจทัศกับสวนจตุจักร และทางเชื่อมสวนจตุจักรกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัญญา ทั้งนี้เมื่อโครงการปรับปรุงทางเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนวชิรเบญจทัศ และสวนจตุจักรแล้วเสร็จ จะเป็นการเชื่อมสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง เข้าด้วยกันเป็น “อุทยานสวนจตุจักร” ในรูปแบบสวนสาธารณะระดับมหานคร อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงและใช้พื้นที่สวนสาธารณะที่เชื่อมต่อกัน รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวในวันหยุด ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ทางธรรมชาติสำหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 
----- (จิรัฐคม...สปส.รายงาน)
 
e-max.it: your social media marketing partner