ร่วมสืบสานบทเพลงพระราชนิพนธ์ "ในหลวงรัชกาลที่ ๙"

 
ร่วมสืบสานบทเพลงพระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถทางด้านดนตรี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงเป็นอัครศิลปินของปวงชนชาวไทย รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เพื่อให้เยาวชนไทยที่เป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงคุณค่า รู้จักและร่วมสืบสานบทเพลงพระราชนิพนธ์อย่างแพร่หลายด้วย
 
(18 พ.ค. 61)  นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  พร้อมด้วย ดร.วินัย พันธุรักษ์ กรรมการสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ร่วมแถลงข่าวการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   บรมนาถบพิตร  โดยนายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นายธีรพันธ์   อธิรัฐธนภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ  ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และผู้เกี่ยวข้อง   ร่วมรับฟังการแถลงข่าว
 
 
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า  สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร    จัด “กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        บรมนาถบพิตร” ประจำปี 2561 ชิงรางวัลรวม 240,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา  ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละระดับจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมเงินรางวัล ส่วนรางวัลอื่นๆ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากกรุงเทพมหานคร พร้อมเงินรางวัล   กำหนดเปิดรับสมัครวันที่ 19 พ.ค. -18 มิ.ย. 61 โดยผู้สนใจสมัครเข้าประกวดฯ ส่งใบสมัคร  หลักฐานประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 4x6 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พร้อมแผ่น CD คลิปวิดีโอ บันทึกภาพและเสียงร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของตนเอง (DEMO)  กรณีผู้เข้าประกวดอายุต่ำกว่า 15 ปี แนบหลักฐานยืนยันกรเข้าร่วมประกวดจากผู้ปกครองด้วย  โดยจัดส่งใบสมัคร เอกสารและหลักฐานต่างๆ ทางไปรษณีย์มายัง “กองประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 55/112 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 10900 หรือจัดส่งด้วยตนเองที่กองการสังคีต  สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 17 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
 
ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบรองชิงชนะเลิศ จากการคัดเลือก Demo ในวันพุธที่27 มิ.ย.61  กำหนดจัดการประกวดรอบรองชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ 6 มิ.ย. 61 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องออดิเทรียม ชั้น 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) โดยประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันพุธที่11 ก.ค. 61   และจะจัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันพุทที่ 25 ก.ค. 61 เวลา 13:00-15:00น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง  ถนนเจริญกรุง แขวงบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 
จึงขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ฯ และขอเรียนเชิญสื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป รับชม "กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Facebook FanPage ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หรือกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา เเละการท่องเที่ยว 02-246-0301 ต่อ 2572 , 2576  หรือกองประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 086-377-9804
 
 
---------------------------------
(ณัฐวุฒิ สปส./ ชลิตา/ อภิชยา นักศึกษาฝึกงาน  รายงาน )
 
 
e-max.it: your social media marketing partner